1 125 000 złotych na opracowanie i wdrożenie nowego produktu lub aplikacji

125000naOpracowanie-i-wrdożenie-aplikacj1

1 125 000 zł dotacji - maksymalnie 85% wartości projektu

Tyle będą mogli pozyskać przedsiębiorcy z sektora MŚP (zatrudniający do 250 pracowników)
 
W ramach poddziałania 2.3.5. Design dla przedsiębiorców „Dostępność Plus” pozyskane środki można przeznaczyć na realizację projektów, których celem jest rozwój przedsiębiorstwa-wnioskodawcy poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (wyrób lub usługa). Co ważne, projekty muszą wpisywać się w zasadę dostępu do produktów/usług dla osób niepełnosprawnych, starszych lub chorych.
 
Co jednak ważne, projekty „Dostępność Plus” to nie projekty dedykowane wyłącznie tym grupom, ale umożliwiające im korzystanie z produktów / usług. Produkty i usługi mają bowiem służyć komercjalizacji, więc dedykowane mają być wszystkim użytkownikom / konsumentom / klientom.
 

Co można sfinansować?

 Usługi dotyczące profesjonalnego procesu wzorniczego, w tym:
  • usługi audytu wzorniczego i otoczenia rynkowego
  • usługi przygotowania strategii opracowania nowego projektu wzorniczego
  • usługi prototypowania i testów, z wyłączeniem zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych służących zbudowaniu prototypu oraz jego przetestowania
  • usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu, z wyłączeniem usług doradczych, które mają charakter ciągły i okresowy, jak również związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama
Realizację inwestycji, w tym:
  • zakup środków trwałych służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu
  • zakup patentów, licencji, know-how służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu.

Pozdrawiamy
Zespół AKAT Consulting

Ogłoszenie konkursu: 26 październik 2020
Rozpoczęcie naboru wniosków: 24 listopada 2020

Dobre przygotowanie projektu, a następnie wniosku o dofinansowanie nie tylko zwiększy szansę pozyskania dotacji, ale przede wszystkim prawdopodobieństwo sukcesu rynkowego.

Zapraszamy do współpracy
i bezpłatnej konsultacji kwalifikowalności projekt.

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego

Inne możliwe formy wsparcia dla dolnośląskich firm

Pożyczki preferencyjne

Regionalna pożyczka rozwojowa

Pozyskaj do 300 000 zł w ramach regionalnej pożyczki obrotowej.
Kto może starać się o pożyczkę?
Firmy posiadające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą w sposób ciągły i zorganizowany na terenie województwa dolnośląskiego, w tym w formie filii, oddziału, zakładu lub przedstawicielstwa.

Dowiedz się więcej »
Pożyczki płynnościowe i obrotowe

Regionalna pożyczka płynnościowa

Pozyskaj do 2 000 000 zł w ramach regionalnej pożyczki inwestycyjnej.
Kto może starać się o pożyczkę?
Firmy posiadające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą w sposób ciągły i zorganizowany na terenie województwa dolnośląskiego, w tym w formie filii, oddziału, zakładu lub przedstawicielstwa

Dowiedz się więcej »
Pożyczki hipoteczne

Regionalna pożyczka hipoteczna

Pozyskaj do 1 000 000 zł w ramach regionalnej pożyczki hipotecznej.
Kto może starać się o pożyczkę?
Firmy posiadające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą w sposób ciągły i zorganizowany na terenie województwa dolnośląskiego, w tym w formie filii, oddziału, zakładu lub przedstawicielstwa. Podmioty, które w roku 2019 nie wykazały znaczącej straty bilansowej, nie mają zaległości w ZUS/US i przejdą pozytywną ocenę zdolności.

Dowiedz się więcej »
Pożyczki płynnościowe i obrotowe

Regionalna pożyczka obrotowa

Pozyskaj do 300 000 zł w ramach regionalnej pożyczki obrotowej.
Kto może starać się o pożyczkę?
Firmy posiadające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą w sposób ciągły i zorganizowany na terenie województwa dolnośląskiego, w tym w formie filii, oddziału, zakładu lub przedstawicielstwa.

Dowiedz się więcej »
Województwo Śląskie

Regionalna pożyczka inwestycyjna

Pozyskaj do 2 000 000 zł w ramach regionalnej pożyczki inwestycyjnej.
Kto może starać się o pożyczkę?
Firmy posiadające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą w sposób ciągły i zorganizowany na terenie województwa dolnośląskiego, w tym w formie filii, oddziału, zakładu lub przedstawicielstwa

Dowiedz się więcej »
Udostępnij stronę na:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype

Poprzednie wpisy