450 000 zł na zakup ruchomych
środków trwałych i
wartości niematerialnych
i prawnych

do 450 000 zł na zakup ruchomych środków trwałych
i wartości niematerialnych i prawnych

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy z sektora MŚP z Aglomeracji Wałbrzyskiej 

Co można sfinansować?​

Pomoc będzie przyznawana na sfinansowania inwestycji początkowych czyli:

Jak dużą dotację
można uzyskać?

Kryterium innowacyjności

Ocenie  podlegać będzie,  czy  projekt  przyczyni  się  do  wprowadzenia  innowacji  produktowej  lub procesowej. Do oceny kryterium przyjmuje się następującą definicję: przez innowację należy rozumieć wprowadzenie do praktyki w gospodarce  nowego  lub znacząco ulepszonego rozwiązania  w  odniesieniu  do  produktu  (towaru  lub  usługi),  procesu. Można wyróżnić:

Rozpoczęcie naboru wniosków: 27 października 2020
Zakończenie naboru wniosków: 30 listopada 2020

Do rozpoczęcia naboru pozostało:

Dni
Godzin
Minut
Sekund
Nabór został zakończony

Aglomeracja Wałbrzyska

W skład Aglomeracji Wałbrzyskiej wchodzą gminy: Gmina Boguszów-Gorce, Gmina Czarny Bór, Gmina Dobromierz, Gmina Głuszyca, Gmina Jaworzyna Śląska, Gmina Jedlina Zdrój, Gmina Miejska Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka, Gmina Marcinowice, Gmina Mieroszów, Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Gmina Stare Bogaczowice, Gmina Strzegom, Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój, Gmina Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Gmina Świebodzice, Gmina Walim, Gmina Wałbrzych, Gmina Żarów. Wsparciem w ramach ZIT AW objęte są w całości powiaty: świdnicki, wałbrzyski, Miasto Wałbrzych oraz częściowo powiaty kamiennogórski i kłodzki.

Jak skorzystać z dofinansowania?

Skontaktuj się z nami mailowo bądź telefonicznie, a wyjaśnimy wszelkie kwestie.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy firmą doradczą z 14-letnim doświadczeniem.

  • zrealizowaliśmy ponad 25 000 godzin doradczych i szkoleniowych,
  • posiadamy certyfikat DEKRY poświadczający spełnianie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0,
  • z sukcesem pozyskujemy środki na inwestycje, usługi doradcze, szkoleniowe, rozwój eksportu
 

Zespół naszych doradców  każdorazowo dokonuje darmowej diagnozy potrzeb oraz analizy możliwości pozyskania środków. 

Firma AKAT Consulting powstała z myślą o rozwoju osobistym i biznesowym. W naszej organizacji nie ma przypadkowych osób, projektów, realizacji. Wszystko robimy z pełnym zaangażowaniem i indywidualnym podejściem.

Od 14 lat pozyskujemy dofinansowanie, doradzamy i szkolimy

Zaufali nam

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Odpowiemy najszybciej jak to możliwe