Barbara Banasiak

Koordynator ds. organizacji szkoleń

Dzięki niej, wszystko nabiera fizycznego wymiaru. Przygotowuje dokumentację szkoleniową, certyfikaty, organizuje miejsca szkoleń, prowadzi ewidencję… Wymieniać można długo, ale w skrócie – odpowiada za sprawną realizację naszych usług, a dodatkowo zawsze jest niesamowicie pomocna.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu