dr Kamil Bromski

Dyrektor Departamentu Dotacji i Innowacji

Doktor nauk społecznych, trener i doradca biznesu, certyfikowany audytor technologiczny.

Koordynuje i prowadzi projekty badawczo – rozwojowe dla przedsiębiorstw, uczelni wyższych oraz instytucji otoczenia biznesu.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami dla firm produkcyjnych, prowadzi procesy komercjalizacji technologii, doradza w zarządzaniu prawami własności intelektualnej. Specjalizuje się w tworzeniu badań i analiz rynku, strategii rozwoju, biznesplanów i planów rozwoju eksportu dla sektora MŚP.

Autor i współautor wielu opracowań i publikacji z zakresu innowacji i relacji nauka-biznes.

Obszary zainteresowań: internacjonalizacja przedsiębiorstw, transfer technologii, Przemysł 4.0.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu