Mariusz Duszyński

Doradca biznesu, Koordynator projektów
Jego motto to: „Mówię i piszę o trudnych rzeczach w łatwy sposób.”

Posiada 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów informatycznych – zarówno w zakresie infrastruktury oraz projektów software’owych. Realizował projekty dla wielu firm – między innymi projekt stworzenia, wdrożenia i rozbudowy systemu TaktTime w General Electric oraz projekt stworzenia i wdrożenia platformy eGuard (platformy przeznaczonej dla agencji ochrony i zarządców obiektów) zarówno od strony informatycznej, jak i marketingowo- sprzedażowej. Wieloletni menadżer ogólnopolskiej sieci serwisowej w zakresie obsługi podmiotów z branży retailowej. Brał udział w wielu projektach informatycznych o zasięgu międzynarodowym dla takich firm jak Saint Gobain, Diebold Nixdorf i wielu innych. Menadżer sprzedaży w firmie informatycznej odpowiedzialny za budowę zespołu sprzedażowego oraz opiekę nad rozwojem produktu.

Obecnie, również dzieli się wiedzą i doświadczeniem w ramach działalności doradczej i biznesowej. Uczestniczył w przygotowaniu kilkudziesięciu strategii dla przedsiębiorstw oraz w budowaniu procesów sprzedażowych i operacyjnych przygotowujących do wdrożenia narzędzi IT. Fascynat zarządzania projektami oraz zarządzania procesami, prowadzi również szkolenia z tego zakresu.

Posiada szerokie kontakty w branży IT, ma dostęp do specjalistów i firm tworzących rozwiązania, które są celem projektu.

W obszarze IT ukończył studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej z zakresu aplikacji komputerowych oraz kurs Cisco na poziomie CCNA oraz uzyskał certyfikat Octigo w dziedzinie zarządzania projektami IT na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. W obszarze doradczym posiada międzynarodowy certyfikat TOC Strategic Thinking Proces Program “Jonah” oraz międzynarodowy certyfikat Management 3.0.

Aktywnie działa w grupach networkingowych t.j. Towarzystwa Biznesowe, gdzie jest Sekretarzem grupy wrocławskiej, czy Biznes Klub Polska.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu