Strategie rozwoju przedsiębiorstw

WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM

ospec5

Budowanie i wdrażanie strategii

ospec5

Budowanie i wdrażanie strategii

Szkolenie

STRATEGIA FIRMY W PRAKTYCE. WARSZTATY STRATEGICZNE DLA ZARZĄDZAJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWEM


POKAŻ WSZYSTKIE SZKOLENIA(0)

Kontakt

 
 
 

AKTUALNOŚCI

Strategia przedsiębiorstwa - szkolenia z zakresu strategii firmy

Strategia przedsiębiorstwa to obszerny temat, a szkolenia prowadzone w jego zakresie są skarbnicą wiedzy na temat narzędzi, które pozwalają zbudować strategię na poziomie koncepcyjnym, a także wykonać wszelkie działania mające służyć jej wdrożeniu. Strategia firmy wymaga odpowiedniego planowania, ale także umiejętności rozpoznania ograniczeń, które blokują rozwój firmy, oraz sposobów skutecznego radzenia sobie z nimi.

Strategia firmy – jej opracowanie i wdrażanie, wymaga od osoby zarządzającej określonych kompetencji, ale także praktycznych umiejętności, na które podczas szkolenia zwracamy  szczególną uwagę. Pod okiem ekspertów uczestnik pozyskuje odpowiednie kwalifikacje, aby z sukcesem wprowadzać w swojej firmie zmiany, których celem jest modyfikacja działań tak, aby stały się zgodne z zasadami przyjętej strategii. Celem szkolenia jest zwiększenie skuteczności działań przedstawicieli kadry zarządzającej, dzięki którym zmiana wizji organizacji zostanie przełożona na bardzo realne i konkretne działania, przynoszące wymierne korzyści.

Szkolenia z zakresu zarządzania strategicznego to kompleksowe wsparcie dedykowane osobom zarządzającym, którego celem jest rozwój przedsiębiorstwa. Strategia firmy jest jednym z podstawowych obszarów zarządzania, który generuje kluczowe pytania na temat funkcjonowania całej organizacji. Na jakim rynku powinna funkcjonować firma? Według jakiego modelu biznesowego? Strategia przedsiębiorstwa powinna określać długofalowy cel, do którego zmierza cała organizacja, ale także wyznaczać konkretne działania, dzięki którym osiąganie kolejnych kroków stanie się możliwe. Osoby zarządzające zmagają się z wieloma wątpliwościami dotyczącymi po pierwsze opracowania właściwej strategii dla firmy, ale także sposobu jej efektywnego wdrożenia.

Strategia firmy – planowanie strategiczne

Strategia firmy nie może powstać w oderwaniu od aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa. Jej analiza i ocena staje się podstawą planowania kolejnych kroków, które mają doprowadzić do lepszego funkcjonowania całej organizacji i osiągnięcia założonych celów. Podstawą do postawienia właściwej diagnozy jest analiza wyników finansowych popartych twardymi danymi i odpowiednią dokumentacją. Ale analiza stanu faktycznego powinna też obejmować zespół relacji zarówno wewnątrz organizacji – pomiędzy współpracownikami, jak i na zewnątrz – z partnerami biznesowymi. Wsparcie ekspertów uczy, jak w sposób obiektywny i krytyczny spojrzeć na swoją firmę i wyciągnąć odpowiednie wnioski.

Strategia przedsiębiorstwa – doskonalenie kompetencji

Szkolenia, których przedmiotem jest strategia przedsiębiorstwa, nie mogą obyć się bez doskonalenia także kompetencji miękkich niezbędnych do skutecznego zarządzania firmą. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy komunikację, która w bezpośredni sposób przekłada się zarówno na wydajność pracy współpracowników, jak i kontakty i relacje z konkurencją i partnerami biznesowymi. W relacjach z pracownikami i wdrażaniu zmian niezbędne jest także odpowiednie motywowanie zarówno pojedynczych pracowników, jak i całych zespołów. Bez wspólnych działań opartych na współpracy pomiędzy wszystkimi działami wchodzącymi w skład organizacji nie ma mowy o realizacji spójnej strategii przedsiębiorstwa. Nasze szkolenia opierają się na przekazywaniu konkretnej wiedzy i umiejętności, dopasowanych do specyfiki i indywidualnej sytuacji każdej firmy. To także szereg przykładów, które za pomocą case studies, prowadzonych symulacji czy po prostu wymiany doświadczeń pozwalają osobom zarządzającym zwiększyć umiejętność myślenia strategicznego, a także nabyć praktyczne kompetencje umożliwiające wcielenie strategicznych założeń w życie.

Szkolenia biznesowe to ważny element budowania własnej kariery biznesowej, a z punktu widzenia organizacji sposób na poprawę efektywności jej funkcjonowania. Nasze szkolenia, których przedmiotem jest strategia firmy, dedykujemy bezpośrednio właścicielom małych i średnich przedsiębiorstw, kadrze zarządzającej zarówno wyższego, jak i niższego szczebla, a także pracownikom odpowiedzialnym za zarządzanie strategiczne w firmie.

SZYBKI KONTAKT

 
 
 

ODWIEDŹ NAS NA:

Logotyp Akat consulting