Szkolenia z dofinansowaniem do 80% w ramach Dotacji UE

Buduj zaangażowane zespoły

 • Daj menedżerom i liderom niezbędne kompetencje

 • Program sprawdził się branżach IT, R&D, BPO/SSC, manufacturing

 • Nasi trenerzy pracowali m. in. dla: 3M, ABB, Allegro, Atos, GE, HP, Samsung, Siemens, Techland, VW

Nasze doświadczenie

Dla kogo?

Akademia jest dostosowywana dla kadry zarządzającej na różnych poziomach struktury, m. in.:

Program stworzony z myślą o branżach:

Jeśli Twoja firma ma sprawnych liderów zyskasz:

Jeśli Twoja firma ma problem z przywództwem zyskasz:

Zakres Akademii Skutecznego Lidera

Tematykę treningów dopieramy zawsze do klienta. Poniżej przykładowy program.

 • Planowanie długofalowego rozwoju lidera
 • Rola lidera
 • Odkrywanie talentów u siebie i pracowników
 • Jak zwiększać satysfakcję swoją i pracowników w oparciu o pasje
 • Rozpoznawanie dysfunkcji pracy zespołowej
 • Sposoby zwalczania dysfunkcji pracy zespołowe
 • 5 etapów rozwoju zespołu
 • Rola menedżera w każdym etapie rozwoju zespołu

 • Ustalenie priorytetów i celów
 • Planowanie pracy menedżera
 • Narzędzia mierzenia i monitorowania wykonywania zadań
 • Zasady organizacji pracy menedżera
 • Ustalanie celów i techniki komunikowania ich w zespole
 • Zasady i techniki delegowania zadań w zespole
 • Prowadzenie efektywnych spotkań -techniki, zasady
 • Egzekwowanie i mierzenie wykonywania zadań
 • Rozpoznawanie emocji i uczuć
 • Empatia i zarządzanie emocjami
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Zachowania asertywne
 • Rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań (NVC)
 • Minimalizowanie konfliktów
 • Aktywne słuchanie
 • Zadawanie efektywnych pytań
 • Rola informacji zwrotnej w rozwoju pracownika
 • Wyrażanie informacji zwrotnej – pochwala i reprymenda
 • Planowanie rozwoju pracowników
 • Skuteczne metody rozwoju pracowników
 • Różnice w motywowaniu pracowników pokoleń X, Y, Z
 • Techniki pobudzania inicjatywy i zaangażowania
 • 7 poziomów inicjatywy
 • Model rozmowy budującej zaangażowanie IGOW
 • Udzielanie informacji zwrotnej
 • Zwalnianie pracownika
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Inne zgłoszone przez uczestników warsztatów
 • Rola lidera w procesie inicjowania i wdrażania zmiany
 • Różne reakcje pracowników na zmianę (reakcja psychologiczna)
 • Techniki radzenia sobie z oporem pracowników na zmiany
 • 8-etapowy model wdrażania skutecznej zmiany

Zasady i techniki wykorzystywane podczas szkolenia układamy w spójny, praktyczny i skuteczny zestaw narzędzi. 

Korzystamy z wiedzy wybranych autorytetów tj: Richard Branson, Ken Blanchard, Marcus Buckingham i Curt Coffman, Steven R. Covey, Peter Drucker, Daniel Goleman, Reid Hoffman, Tony Hsieh, Patrick Lencioni, Peter M. Senge, Simon Sinek, Brian Tracy, Jack Welch, John Whitmore oraz własnych doświadczeń.

 

Chcesz pozyskać dofinansowanie na szkolenie?

Zostaw nam swój kontakt!