Lean management. Wzrost efektywności firmy - warsztaty praktyczne

KOD SZKOLENIA: EZF3

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie do metody lean management -(2h)
 • charakterystyka metody lean
 • korzyści z wdrożenia metody lean
 • bariery we wdrożeniu lean
2. Strategia rozwoju firmy w oparciu o filozofię Kaizen – (2h)
 • skuteczność małych kroków
 • ciągłe dokonywanie zmian na lepsze
 • strategia Kaizen
3. Zasady szczupłego zarządzania – (2h)
 • wybór wartości dla klienta
 • identyfikacja strumienia wartości
 • przepływ ciągły
 • system ssący
 • ciągłe doskonalenie
4. Typy marnotrawstwa – (2h)
 • eliminacja czynności nie dodających wartości
 • siedem rodzajów marnotrawstwa
 • potencjał pracowników a skuteczność wdrożenia metody lean
5. Wybrane narzędzia szczupłego zarządzania – (2h)
 • 5S -pięć elementów: selekcja, systematyka, sprzątanie, standaryzacja, samodoskonalenie
 • kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • TPM –6 wielkich strat, efektywność wykorzystania maszyn i urządzeń
 • Kanban
6. Identyfikacja marnotrawstwa w przedsiębiorstwie – (2h)
 • analiza bieżącej sytuacji w firmie
 • czynności nie dodające wartości
 • czynności zbędne
7. Plan wdrożenia szczupłego zarządzania w firmie – (2h)
 • zastosowanie koncepcji lean w odniesieniu do obecnego sposobu działania firmy
 • sporządzenie harmonogramu szczupłego zarządzania w firmie
8. Zastosowanie nowych rozwiązań w firmie – (2h)
 • prezentacja dobrych praktyk

CELE SZKOLENIA

Na poziomie wiedzy:

szkolenie pozwala każdemu z uczestników zdobyć podczas zajęć wiedzę na temat koncepcji i głównych zasad metody lean management oraz narzędzi lean do zastosowania w przedsiębiorstwie.

Na poziomie umiejętności:

Każdy uczestnik szkolenia zdobywa w jego trakcie podstawowe umiejętności w zakresie szczupłego zarządzania, w tym rozpoznawania marnotrawstwa na stanowisku pracy oraz identyfikacji strumienia wartości w procesach przedsiębiorstwa, w którym pracuje. Szkolenie pozwala nabyć uczestnikom podstawowe umiejętności w zakresie przygotowania planu wdrożenia szczupłego zarządzania na stanowisku, w przedsiębiorstwie lub w procesie

Na poziomie kompetencji społecznych:

Każdy uczestnik szkolenia podnosi w jego trakcie swój poziom świadomości w zakresie miejsca pracy i otoczenia, w którym zawodowo się znajduje. W szczególności dzięki szkoleniu uczestnik rozumie wartość pracy zespołowej, systematycznego doskonalenia siebie jak i procesów, w ramach których funkcjonuje .

Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętności w zakresie szczupłego zarządzania, oraz podstawowe umiejętności w zakresie przygotowania planu wdrożenia szczupłego zarządzania w przedsiębiorstwie lub w procesie.

Uczestnik szkolenia podniesie w jego trakcie swój poziom świadomości w zakresie miejsca pracy i otoczenia, w którym zawodowo się znajduje. W szczególności zrozumie wartość pracy zespołowej, systematycznego doskonalenia siebie jak i procesów, w ramach których funkcjonuje.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE​

Oferujemy usługę w formie zamkniętej (możliwa realizacja w formie doradztwa dla osób zarządzających, właścicieli firm/kierowników wyższego szczebla).

W takiej sytuacji usługa jest dostosowywana do życzeń konkretnego Klienta, a przyjęte rozwiązania opierają się na analizie potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Dla kogo?

Właściciele firm, Kierownicy projektów

Miejsce i Termin

prosimy o kontakt

Cena

prosimy o kontakt

Jesteś zainteresowany szkoleniem?

Zapraszamy do kontaktu

Odpowiemy najszybciej jak to możliwe