Zestaw narzędzi doskonalenia organizacji. Warsztaty praktyczne

KOD SZKOLENIA: EZF4

PROGRAM SZKOLENIA

1. Pojęcie i cele doskonalenia organizacji
2. Rozeznanie potrzeb organizacji oraz dotychczasowych metod zarządzania
3. Metody i narzędzia do etapu wdrażania i doskonalenia procesów

 • Modele samooceny organizacji (wg CAF, EFQM, PRI)
 • Karta procesu/schemat procesu
 • Wywiad/ankieta/grupy focusowe
 • Analiza ryzyk/możliwych wypadków
 • Check lista/układ logiczny Radar
 • Benchmarking procesów
 • Metoda SIX SIGMA, LEAN SIX SIGMA
 • 5S
1. Metody i narzędzia do kreowania pomysłów i rozwiązywania problemów
 • SWOT/TOWS
 • PEST
 • Metoda scenariuszy rozwojowych
 • SMART
 • Burza mózgów
 • Metodyka DMAIC
 • Benchmarking podejść, metod, produktów
 • Diagram Ishikawy
 • Analiza przyczyn i skutków wad (FMEA) – dla firm produkcyjnych

2. Metody i narzędzia do sprawdzania i kontroli
 • Diagram dlaczego-dlaczego
 • Diagram Pareto-Lorenza
 • Arkusze kontrolne, w tym np Shewharta
 • Benchmarking wyników
 • Strategiczna karta wyników
 • Badania/wywiady

3. Warsztaty i wiczenia praktyczne wybranych metod i narzędzi

CELE SZKOLENIA

Szkolenie ma służyć uzyskaniu wiedzy na temat zastosowania metod i narzędzi doskonalenia zarządzania stosowanych w biznesie, w tym metod kreowania pomysłów i rozwiązywania problemów, metod do etapu wdrażania i doskonalenia procesów, metod do sprawdzania i kontroli oraz metod doskonalenia zarządzania organizacją.

Szkolenie zawierać będzie także warsztaty i ćwiczenia praktyczne, pozwalające na opanowanie i wykorzystanie umiejętności prezentowanych podczas szkolenia.

Szkolenie powinno udoskonalić i usprawnić zarządzanie jednostką.

Na poziomie wiedzy:

 • zwiększenie wiedzy i umiejętności praktycznych dla celów doboru właściwej/go dla organizacji narzędzia/narzędzi czy metod/metody poprawiającej zarządzanie jednostką

 • zwiększenie wiedzy na temat metod i narzędzi doskonalenia zarządzania, w tym metod kreowania pomysłów i rozwiązywania problemów, metod do etapu wdrażania i doskonalenia procesów, metod do sprawdzania i kontroli oraz metod doskonalenia zarządzania organizacją

Na poziomie umiejętności:

 • wzrost umiejętności zastosowania wybranych narzędzi doskonalenia organizacji poprzez praktyczne

 • ćwiczenia w tym zakresie

Na poziomie kompetencji społecznych:

 • usprawnienie komunikacji i realizacji zadań własnych pracowników

INFORMACJE ORGANIZACYJNE​

Oferujemy usługę w formie zamkniętej (możliwa realizacja w formie doradztwa dla osób zarządzających, właścicieli firm/kierowników wyższego szczebla).

W takiej sytuacji usługa jest dostosowywana do życzeń konkretnego Klienta, a przyjęte rozwiązania opierają się na analizie potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Dla kogo?

Właściciele firm, Kierownicy projektów

Miejsce i Termin

prosimy o kontakt

Cena

prosimy o kontakt

Jesteś zainteresowany szkoleniem?

Zapraszamy do kontaktu

Odpowiemy najszybciej jak to możliwe