Diagnoza czasu pracy i wdrożenie technik zwiększających jego efektywne wykorzystanie.

KOD SZKOLENIA: EZF5

PROGRAM SZKOLENIA

Uczestnicy korzystają ze swoich komputerów (przenośnych), na których zainstalowane będzie oprogramowanie do monitorowania czasu pracy.

Teoria i praktyka zarządzania czasem.

1. Strategie i narzędzia produktywnego działania (4h)

 • Bezstresowa efektywność (David Allen Getting Things Done)
 • Priorytetyzacja działań (m.in. macierz Eisenhowera, zasada Pareto, Ivy Lee method)
 • Strategie przeciwdziałania rozproszeniom
 • Efektywne wytwarzanie nawyków
 • Wyznaczniki efektywności (metoda bottom up)
 • Wydajność i odpoczynek (m.in. krzywa wydajności dziennej REFA)

2. Jak zwiększyć produktywność całej organizacji poprzez nowoczesne narzędzia informatyczne? (4h).

 • Blok demonstracyjny praktycznych przypadków użycia na podstawie własnych doświadczeń np. narzędzia Slack, Trello, Xelfin BI.

Analiza zadań i czasu pracy oraz narzędzia mierzenia czasu pracy.

1. Narzędzia – jak mierzyć czas pracy i jak analizować uzyskane wyniki? (4h)

 • Prezentacja funkcjonalności i warsztat praktyczny narzędzia TimeCamp
 • Analiza czasu pracy na rzeczywistym przykładzie

2. Analiza zadań i czasu pracy pracowników (3h).

 • Ile czasu pracownicy spędzają przed komputerem?
 • Ile czasu pracownicy spędzają na określone zadania?
 • Jakie aplikacje są wykorzystywane przez pracowników do realizacji zadań?
 • Jakie zadania, czynności wymagają wsparcia informatycznego w danej komórce organizacyjnej?
 • Ankieta własnego czasu pracy w TimeCamp i dyskusja jak Ty zarządzasz swoim czasem?
 • Ankieta czasu pracy podległych pracowników

3. Metodyka badania czasu pracy (1h)

 • Omówienie praktycznych aspektów badania
 • Przygotowanie struktury organizacyjnej i listy użytkowników poddanych badaniu
 • Opracowanie planu i harmonogramu badania

Opracowanie wyników badania (8h)

1. Opracowanie wyników badania i zebranie informacji uzupełniających, dodatkowe konsultacje z uczestnikami usługi.

 • Zebranie i obróbka danych czasu pracy
 • Przygotowanie zestawienia wyników ankiet indywidualnych i grupowych z danymi statystycznymi
 • Przygotowanie zestawienia wyników ankiet indywidualnych i grupowych z uzyskanymi danymi rzeczywistymi w organizacji
 • Przygotowanie wyników grupowych, indywidualnych, zmiany efektywności, czasu poświęconego na rozpraszacze
 • Opracowanie zaleceń i wstępnych wniosków
 • Przygotowanie prezentacji dla bloku Podsumowanie wynik

Omówienie wyników diagnozy czasu pracy oraz zalecenia dla efektywnego menadżera

1. Podsumowanie wyników (3h)

 • Zestawienie wyników ankiet indywidualnych i grupowych z danymi statystycznymi i z uzyskanymi danymi rzeczywistymi w organizacji
 • Analiza struktury czasu wykorzystywanych aplikacji na poziomie organizacji, grupy użytkowników, pojedynczego użytkownika w okresie badania
 • Analiza wyników indywidualnych i grupowych
 • Mierzenie wzrostu/spadku efektywności
 • Analiza czasu poświęconego na rozpraszacze
 • Kiedy kończy się relaks a zaczyna marnotrawienie czasu
 • Techniki jak produktywniej korzystać z najczęściej uruchamianych programów

2. Podsumowanie – efektywny menadżer (5h)

 • Mój budżet czasu
 • Rejestr faktycznego zużycia czasu
 • Diagnoza czasu pracy
 • Dryfowanie, przeglądy rejestru zużycia czasu i ciągłe doskonalenie
 • Warsztat tworzenia celów (np. OKR, MBO)
 • Klasyfikacja i delegowanie zadań pracownikom umysłowym.
 • Delegowanie zadań i zarządzanie zadaniami z wykorzystaniem narzędzi – np. Asana/Trello. Jak najlepiej wdrożyć i używać oprogramowania do list zadań w firmie
 • Inne techniki zarządzania zadaniami

Ocena efektywności pracy pracowników umysłowych

CELE SZKOLENIA

 

Na poziomie wiedzy:

 • głównym celem edukacyjnym jest zwiększenie wiedzy dotyczącej zarządzania czasem, organizacji pracy oraz organizacji czasu pracy
 • poznanie narzędzi do monitorowania czasu pracy i innych narzędzi informatycznych poprawiających efektywność pracy

na poziomie umiejętności:

 • nabycie umiejętności obsługi narzędzia do monitorowania czasu pracy, interpretowania danych oraz planowania i wdrażania zmian w zakresie poprawy efektywności wykorzystania czasu pracy pracowników
 • warsztat ma na celu również wzrost koncentracji uczestników na istotnych zadaniach w kontekście założonych celów

na poziomie kompetencji społecznych:

 • wzrost umiejętności delegowania zadań i ich monitorowania oraz skutecznego organizowania czasu pracy swojego i współpracowników

INFORMACJE ORGANIZACYJNE​

Oferujemy usługę w formie zamkniętej (możliwa realizacja w formie doradztwa dla osób zarządzających, właścicieli firm/kierowników wyższego szczebla).

W takiej sytuacji usługa jest dostosowywana do życzeń konkretnego Klienta, a przyjęte rozwiązania opierają się na analizie potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Dla kogo?

Właściciele firm, Kierownicy projektów

Trener

Mateusz Lenar, Łukasz Pelc, Jarosław Kwaśnica

Miejsce i Termin

prosimy o kontakt

Cena

prosimy o kontakt

Jesteś zainteresowany szkoleniem?

Zapraszamy do kontaktu

Odpowiemy najszybciej jak to możliwe