Management 3.0. Warsztaty praktyczne zwinnego zarządzania organizacją. Przywództwo, zespół, cele, zmiany (certyfikat międzynarodowy)

KOD SZKOLENIA: PMZ1

PROGRAM SZKOLENIA

 • Czym jest Management 3.0 oraz zwinne przywództwo (ang. agile leadership) oraz jakie mogą być pozytywne efekty jego wdrożenia w organizacji? (2h)
 • Czym jest teoria złożoności i myślenie systemowe (ang. Complexity thinking)? (1h 45 min)
 • Przerwa (45 min)
 • Czym tak na prawdę jest motywacja oraz jak ją identyfikować u swoich pracowników z wykorzystaniem narzędzia Moving Motivators? (1h)
 • Jak skutecznie budować relacje oparte o zaufanie w zespole – wykorzystanie narzędzi Personal Map i Team Trust Canvas? (1h 30 min)
 • Czy jest samoorganizacja i jak ją wdrożyć w zespole? (1h)
 • Jak skutecznie wyznaczać cele i definiować ograniczenia w zespole z wykorzystaniem narzędzi Metrics Ecosystem i OKRs? (2h)
 • Jak rozwijać kompetencje pracowników zwinnych organizacji i jak mierzyć postęp tego rozwoju? Narzędzie m.in. Feedback Wrap, coaching i mentoring (1h 45 min)
 • Przerwa (45 min)
 • Jak wyciągać wnioski z działań, aby skutecznie usprawniać działania zespołu na przyszłość z wykorzystaniem narzędzi Celebration Grid i Improvement Dialogues? (1h)
 • Jak wprowadzać zmiany w organizacji z wykorzystaniem narzędzia Mojito Method? (1 h 30 min)
 • Podsumowanie warsztatów. (1h)
 • Międzynarodowy Certyfikat Management 3.0 (ang. Agile Leadership) 
 • Książkę w języku polskim J. Appelo – „Jak zmieniać świat” (wersja pdf), 
 • Książkę w języku angielskim J. Appelo – „Managing for Happiness”, 
 • notatniki wraz z prezentacją, 
 • zdjęcia z wypracowanymi rozwiązaniami w trakcie
 • szkolenia przesłane po jego zakończeniu

CELE SZKOLENIA

 • wyposażenie uczestników 2-dniowego warsztatu w wiedzę i praktyczne umiejętności stosowania metod, narzędzi i praktyk pozwalających na efektywniejszą realizację celów poprzez usprawnienie działań biznesowych organizacji i zespołów zgodne z filozofią zwinnego zarządzania organizacją – Management 3.0 (ang. Agile Leadership)
 • zwiększenie wiedzy o metodach, narzędziach i praktykach zwinnego podejścia do zarządzania organizacją Management 3.0
 • zwiększenie umiejętności stosowania w praktyce w pracy dla swoich zespołów i organizacji metod, narzędzi i praktyki zwinnego podejścia do zarządzania organizacją Management 3.0 (ang. Agile Leadership)
 • wzrost kompetencji zarządzania zespołami i organizacjami zgodne ze zwinnym podejściem do zarządzania organizacją – Management 3.0 (ang. Agile Leadership)

INFORMACJE ORGANIZACYJNE​

Oferujemy usługę w formie zamkniętej (możliwa realizacja w formie doradztwa dla osób zarządzających, właścicieli firm/kierowników wyższego szczebla).

W takiej sytuacji usługa jest dostosowywana do życzeń konkretnego Klienta, a przyjęte rozwiązania opierają się na analizie potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Dla kogo?

Właściciele firm, Kierownicy projektów

Trener

Tomasz Krakowczyk

Miejsce i Termin

prosimy o kontakt

Cena

prosimy o kontakt

Jesteś zainteresowany szkoleniem?

Zapraszamy do kontaktu

Odpowiemy najszybciej jak to możliwe