Kierownik - Lider - Przywódca. 2-dniowe warsztaty praktyczne z zakresu rozwoju lidera i efektywnego zarządzania zespołem

KOD SZKOLENIA: PMZ2

PROGRAM SZKOLENIA

1. WPROWADZENIE

 • pojęcia podstawowe w zarządzaniu zespołami
 • powitanie uczestników – zasady, przerwy, pytania, wzajemne poznanie się. • Identyfikacja oczekiwań i doświadczenia uczestników.
 • przedstawienie głównych celów i agendy szkolenia.

2. Kierownik a Lider Przywódca

 • różnica między kierownikiem/szefem a liderem/przywódcą
 • 21 cech idealnego lidera
 • pięć poziomów przywództwa wg J.C. Maxwell`a
 • Narzędzie do indywidualnej oceny poziomu przywództwa

3. Ścieżka rozwoju liderów – jak przejść na wyższy poziom zarządzania

 • Poziom stanowiska
 • Poziom przyzwolenia
 • Poziom skuteczności
 • Poziom rozwijania podwładnych
 • Poziom osobistego autorytety
 • plusy i minusy poszczególnych poziomów
 • przekonania i kroki pozwalające przejść na wyz
 • szy poziom efektywności osobistej i przywództwa

4. Efektywne wykorzystanie ról zespołowych współpracowników

 • cechy charakteru a preferowane role zespołowe
 • Test diagnoza ról w zespole
 • warsztat z zakresu budowania efektywnych zespołów, adekwatnych do róz
 • nego typu zadań/projektów\

5. Przywództwo sytuacyjne

 • Style kierowania zespołami
 • Test autodiagnoza menadz
 • era
 • Jak dobrać odpowiedni styl b>onych celów i składu zespołu?
 • Expose szefa – kiedy i różpo co wygłaszamy
 • Warsztat: Expose szefa w praktyce
6. Motywowanie
 • finansowe i niefinansowe narzędzia motywowania
 • kary niefinansowe
 • nagrody niefinansowe
 • co ludzi motywuje do pracy?
 • algorytm efektywnej rozmowy słróżu
 • algorytm efektywnej rozmowy słróżuz
 • ącej ukaraniu pracownika
7. Efektywna komunikacja w zespole
 • najczęstsze błędy popełniane w obszarze komunikacji szefa z pracownikiem
 • bariery skutecznej komunikacji
 • zasady skutecznej komunikacji
 • zasady udzielania skutecznej informacji zwrotnej
8. Rozwój zespołu i sytuacje konfliktowe
 • fazy rozwoju ze
 • rola kierownika w poszczególnych fazach z
 • ycia zespołu
 • przyczyny konfliktów w zespole
 • style zachowań w sytuacjach konfliktowych i stresowych
 • test zachowań w sytuacjach konfliktowych i stresowych
 • jak w praktyce wykorzystać wiedzę o swoich/li> 9. ZAKOŃCZENIE WARSZTATU – PODSUMOWANIE

CELE SZKOLENIA

Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu:

 • skutecznych narzędzi zarządzania zespołami
 • narzędzi zwiększających jakość planowania i efektywności pracy
 • skutecznej komunikacji
 • umiejętnego nagradzana i karania, w tym z użyciem poza finansowych narzędzi motywowania

 

Podniesienie praktycznych umiejętności z zakresu:

 • planowania pracy zespołu,
 • skutecznej komunikacji w zespole oraz pomiędzy zespołem a przełoz
  onym
 • skutecznych technik nagradzania i karania
 • identyfikowania i zarządzania konfliktami
 • budowania autorytetu.

 

Wyrobienie bądź wzmocnienie m.in. następujących postaw:

 • systemowego podejścia do planowania i zarządzania pracownikami,
 • identyfikacji i eliminacji zachowań indywidualnych i grupowych, które destrukcyjnie wpływają na efektywność pracy i realizowanych projektów przez ich wydłuz
  enie oraz zwiększenie kosztów,
 • skutecznej komunikacji i porozumiewania się, w tym uwaz
  nego słuchania współpracowników,
 • wzrost świadomości silnych i słabych stron kierownika dzięki wykorzystaniu narzędzi autodiagnozy menadz
  era.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE​

Oferujemy usługę w formie zamkniętej (możliwa realizacja w formie doradztwa dla osób zarządzających, właścicieli firm/kierowników wyższego szczebla).

W takiej sytuacji usługa jest dostosowywana do życzeń konkretnego Klienta, a przyjęte rozwiązania opierają się na analizie potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Dla kogo?

Właściciele firm, Kierownicy projektów

Trener

Tomasz Kurek

Miejsce i Termin

prosimy o kontakt

Cena

prosimy o kontakt

Jesteś zainteresowany szkoleniem?

Zapraszamy do kontaktu

Odpowiemy najszybciej jak to możliwe