Inteligencja emocjonalna w relacjach biznesowych

KOD SZKOLENIA: RO4

PROGRAM SZKOLENIA

  1. Wspólne stworzenie mapy zagadnień kluczowych dla obszaru Inteligencji Emocjonalnej, ustalenie jej definicji, konsekwencji stosowania, przydatności  w sytuacjach biznesowych.
  2. Rozumienie siebie i wpływanie na własne emocje
  3. Rozumienie innych (słuchanie, kontakt, komunikacja empatyczna, wychodzenie z własnego egocentryzmu, wchodzenie w perspektywę innego człowieka – budowanie partnerskich relacji z klientem i współpracownikami )
  4. Ja – jako inteligentny emocjonalnie (jak w naturalny dla siebie sposób wykorzystuje swoje emocje np. do motywowania się, uczenia się z błędów, przeżywania prawdziwej satysfakcji itd.)
  5. Współpraca – rola inteligencji emocjonalnej w efektywnym zarządzaniu zespołem

wykorzystywane techniki w trackie usługi: wykład interaktywny, ćwiczenia w grupach ,  praca z metaforą, prezentacje publiczne uczestników, test, materiał audio i video.

CELE SZKOLENIA

Na poziomie wiedzy: 

● wzrost wiedzy o tym czym jest inteligencja emocjonalna i z czego się składa

● wzrost wiedzy o tym jak inteligencja emocjonalna wpływa na sukces w życiu osobistym i zawodowym 

 

Na poziomie umiejętności:

● wzrost umiejętności nazywania i odczytywania swoich stanów emocjonalnych 

● wzrost umiejętności korzystania z własnego potencjału emocjonalnego celem konstruktywnego odpowiadania na potrzeby innych 

● wzrost umiejętności rozpoznawania emocji po stronie odbiorcy 

● wzrost umiejętności właściwego wybierania i dostosowywania narzędzi do zarządzania procesem komunikacji 

 

Na poziomie kompetencji społecznych: 

  • Polepszenie odczytywania i rozróżniania emocji grupy, nabycie umiejętności zmieniania stanu emocjonalnego w zespole i w kontakcie indywidualnym . Zwiększenie zdolności budowania opartych na bezpieczeństwie i stabilności relacji w grupie i z drugim człowiekiem

INFORMACJE ORGANIZACYJNE​

Oferujemy usługę w formie zamkniętej (możliwa realizacja w formie doradztwa dla osób zarządzających, właścicieli firm/kierowników wyższego szczebla).

W takiej sytuacji usługa jest dostosowywana do życzeń konkretnego Klienta, a przyjęte rozwiązania opierają się na analizie potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Dla kogo?

Właściciele firm, Kierownicy projektów

Trener

Marzena Skap, Anna Staszek

Miejsce i Termin

prosimy o kontakt

Cena

prosimy o kontakt

Jesteś zainteresowany szkoleniem?

Zapraszamy do kontaktu

Odpowiemy najszybciej jak to możliwe