Scrum w praktyce (z symulacją Scrum Droid)

KOD SZKOLENIA: TI1

PROGRAM SZKOLENIA

1. Scrum w Agile – szerszy kontekst i podstawowe pytanie: why?, dlaczego? (0,75h)

2. Zapoznanie z wydarzeniami Scrum’owymi: Planning, Daily Scrum (Daily, Standup), Sprint Review (Sprint Demo), Retrospekcja, Grooming (Refinement) (2,5h)

   a. Kontrola ryzyka projektowego

   b. EBM (Evidence Based Management)

   c. Dlaczego zespół Scrum’owy jest coraz bardziej wydajny

3. Zapoznanie z elementami Scrum’a: Backlog, Sprint, Backlog Sprintu, Refinement Backlogu (Grooming), Rola Product Ownera, Rola Scrum Mastera (1,5h)

   a. Dług techniczny

   b. Zarządzanie wymaganiami

4. Praca z backlogiem produktu (0,5h)

   a. Skąd się bierze backlog

   b. Od epików do tasków (zadań)

   c. 3W – budowa historyjek

   d. Wprowadzanie zmian do projektu

   e. Iteracja vs przyrost

5. Praca w zespole: organizacja pracy w zespole, pożądany skład zespołu (2,5h)

   a. Wartości Scrum’owe

   b. Kto jest odpowiedzialny za projekt

   c. Komunikacja w zespole Scrum’owym

   d. Doskonała tablica zadań (tablica kanbanowa, taskboard)

6. Praca na linii zespół – otoczenie (0,75)

   a. Metafizyka kultury organizacji

   b. Usuwanie przeszkód dla zespołu

   c. Komunikacja z interesariuszami

7. Estymowanie (Szacowanie): pomiar prędkości wytwarzania przez zespół, pomiar pojemności sprintu, szacowanie czasu projektu, dodatkowe miary (1,5h)

   a. MVP – Minimum Viable Product

  b. Planning Poker, SP (story points)

  c. godziny idealne vs godziny realne

8. Warsztat Scrum Droid (6h)

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest nabycie od podstaw lub poszerzenie wiedzy z zakresu Scrum/Agile w zespole scrumowym wraz z nabyciem umiejętności używania narzędzi usprawniających zarządzanie oraz kompetencji pracy w zespole scrumowym. 

Efekty

1. Poznanie najlepszych praktyk dotyczących poszerzania wiedzy z zakresu Scrum/Agile
2. Uruchomienie procesu zmiany postaw dotyczących współodpowiedzialności, samoorganizacji i interdyscyplinarności zespołu.
3. Nabycie umiejętności posługiwania się narzędziami pozwalającymi na sprawne usuwanie utrudnień zgłaszanych przez zespół scrumowy, zarządzającymi czasem realizacji, budującymi dyscyplinę podczas spotkań, w trakcie Daily Scrum (stand-up meeting), Scrum Planning, Review i Retrospective; usprawniających synchronizację prac, gwarantujących transparentność działań i identyfikujących utrudnienia i ryzyka w projekcie; 
4. Posługiwanie się narzędziami do sprawnego zarządzania Product Backlogiem i określania Definition of Done oraz do komunikacji na linii Biznes – IT
5. Umiejętność zabezpieczenia ryzyk związanych z podejmowaniem nierentownych działań w projekcie,
6. Umiejętność zdefiniowania ról i odpowiedzialności w projektach IT

INFORMACJE ORGANIZACYJNE​

Oferujemy usługę w formie zamkniętej (możliwa realizacja w formie doradztwa dla osób zarządzających, właścicieli firm/kierowników wyższego szczebla).

W takiej sytuacji usługa jest dostosowywana do życzeń konkretnego Klienta, a przyjęte rozwiązania opierają się na analizie potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Dla kogo?

Właściciele firm, Kierownicy projektów

Miejsce i Termin

prosimy o kontakt

Cena

prosimy o kontakt

Jesteś zainteresowany szkoleniem?

Zapraszamy do kontaktu

Odpowiemy najszybciej jak to możliwe