Excel dla początkujących

KOD SZKOLENIA: TI2

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zapoznanie z pojęciami i środowiskiem programu Microsoft Excel, elementy okna programu Microsoft Excel, zapisywanie pliku poruszanie się w arkuszu i w zeszycie.

2. Podstawowe operacje na danych, wprowadzanie i edytowanie danych tekstowych i liczbowych kopiowanie i przenoszenie danych.

3. Formatowanie liczbowe, walutowe, procentowe, tekstowe wbudowane style komórek obramowanie i cieniowanie komórek, zmiana koloru i położenia tekstu, wbudowane style tabel.

4. Formuły i funkcje w programie Microsoft Excel budowanie i edycja formuł, autowypełnianie i kopiowanie formuł, wykorzystanie podstawowych funkcji Microsoft Excel.

5. Drukowanie, obszar wydruku, standardowe nagłówki i stopki.

CELE SZKOLENIA

Na poziomie wiedzy:

  • zapoznanie się z pojęciami i środowiskiem programu Microsoft Excel 

Na poziomie umiejętności:

  • Nabycie umiejętności tworzenia dokumentów w arkuszu kalkulacyjnym wraz z wprowadzaniem, edytowaniem oraz formatowaniem danych i tabel oraz użyciem podstawowych formuł

EFEKTY

Po ukończeniu szkolenia osoba będzie umiała w stopniu podstawowym tworzyć dokumenty w Microsoft Excel, odpowiednio je sformatować i przygotować do druku.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE​

Oferujemy usługę w formie zamkniętej (możliwa realizacja w formie doradztwa dla osób zarządzających, właścicieli firm/kierowników wyższego szczebla).

W takiej sytuacji usługa jest dostosowywana do życzeń konkretnego Klienta, a przyjęte rozwiązania opierają się na analizie potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Dla kogo?

Właściciele firm, Kierownicy projektów

Miejsce i Termin

prosimy o kontakt

Cena

prosimy o kontakt

Jesteś zainteresowany szkoleniem?

Zapraszamy do kontaktu

Odpowiemy najszybciej jak to możliwe