Excel dla średniozaawansowanych

KOD SZKOLENIA: TI3

PROGRAM SZKOLENIA

1. Terminologia i środowisko programu Microsoft Excel

 • elementy okna programu Microsoft Excel
 • wstęgi
 • poruszanie się po arkuszu i skoroszycie
 • dostosowywanie podstawowych elementów środowiska Microsoft Excel

2. Operacje na komórkach

 • wprowadzanie i edycja różnych typów danych
 • kopiowanie i przenoszenie danych
 • wypełnianie komórek seriami danych
 • komentarze – wstawianie, edycja i usuwanie

3. Formuły i funkcje

 • wpisywanie i edycja formuł
 • operatory matematyczne i kolejność działań
 • kopiowanie formuł
 • omówienie trybów adresowania
 • autosuma, średnia, min, max
 • praca z kreatorem funkcji
 • przykłady zastosowań funkcji: matematycznych, logicznych, daty i czasu

4. Formatowanie

 • liczbowe, walutowe, procentowe, tekstowe, daty
 • obramowanie i kolor tła komórek
 • wbudowane style komórek
 • zmiana koloru czcionek i położenia tekstu w komórce
 • zawijanie tekstu
 • malarz formatów – szybkie formatowanie według wzorca
 • wbudowane style tabel
 • wprowadzenie do formatowania warunkowego

5. Operacje na zakresach danych

 • cechy poprawnego zakresu danych
 • zasady bezpiecznego sortowania
 • Autofiltr – szybkie wybieranie potrzebnych danych

6. Wykresy – graficzne przedstawianie danych

 • korzystanie z Kreatora wykresów
 • dopasowanie typu wykresu do danych
 • modyfikowanie wykresów

7. Przygotowanie dokumentu do wydruku

 • ustawienia strony
 • ustawianie obszaru wydruku
 • tworzenie nagłówka i stopki
 • formatowanie i podział stron do wydruku
 • podgląd i drukowanie zawartości arkusza

CELE SZKOLENIA

Na poziomie wiedzy:

 • poszerzenie wiedzy z zakresu pojęć i środowiska programu Microsoft Excel 

Na poziomie umiejętności:

 • poszerzenie umiejętności tworzenia i edytowania dokumentów w arkuszu kalkulacyjnym w zakresie operacji na komórkach, formuł i funkcji, formatowania, operacji na zakresach danych, tworzenia wykresów

EFEKTY

Po ukończeniu szkolenia osoba będzie umiała tworzyć dokumenty w Microsoft Excel z wykorzystaniem skomplikowanych algorytmów wyliczeniowych, filtrować dane, tworzyć podstawowe wykresy, odpowiednio formatować i wydrukować arkusze danych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE​

Oferujemy usługę w formie zamkniętej (możliwa realizacja w formie doradztwa dla osób zarządzających, właścicieli firm/kierowników wyższego szczebla).

W takiej sytuacji usługa jest dostosowywana do życzeń konkretnego Klienta, a przyjęte rozwiązania opierają się na analizie potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Dla kogo?

Właściciele firm, Kierownicy projektów

Miejsce i Termin

prosimy o kontakt

Cena

prosimy o kontakt

Jesteś zainteresowany szkoleniem?

Zapraszamy do kontaktu

Odpowiemy najszybciej jak to możliwe