Excel dla zaawansowanych

KOD SZKOLENIA: TI4

PROGRAM SZKOLENIA

1. Analiza danych przy pomocy funkcji

 • przegląd najważniejszych funkcji Excela (m.in. WYSZUKAJ PIONOWO, JEŻELI, SUMA.JEŻELI)
 • ręczne i automatyczne przypisywanie nazw zakresom komórek – profesjonalne adresowanie bezwzględne
 • zagnieżdżanie funkcji

2. Najważniejsze narzędzia analityczne

 • sprawdzanie poprawności danych (w tym danych już istniejących)
 • scenariusze – wygodne kalkulacje wielowariantowe w jednym arkuszu
 • zaawansowane sortowanie
 • sumy częściowe
 • filtr zaawansowany
 • narzędzie: Usuń duplikaty
 • analiza informacji za pomocą funkcji baz danych
 • konsolidacja danych
 • zastosowanie narzędzia: Szukaj wyniku
 • tekst jako kolumny – dzielenie tekstu na wyrazy
 • autokonspekt i grupowanie danych

3. Tabele przestawne i wykresy przestawne

 • zasady prawidłowego użycia tabel przestawnych: dobór pól, grupowania wg czasu, liczb i tekstów
 • przykłady analizy danych za pomocą tabel i wykresów przestawnych
 • fragmentator- nowa metoda filtrowania danych

4. Zaawansowane wykresy

 • przedstawienie danych o różnych rzędach wielkości
 • linia trendu
 • własny szablon wykresu
 • wykresy jednokomórkowe (wykresy przebiegu w czasie)

5. Współpraca z innymi aplikacjami

 • import z Accessa
 • import plików tekstowych
 • kwerenda sieci Web

6. Organizacja informacji

 • Nowe możliwości modyfikacji wstążki – zapisywanie układu do pliku
 • ochrona arkuszy i zeszytów
 • zabezpieczanie plików hasłem
 • tworzenie formatów niestandardowych
 • zaawansowane formatowanie warunkowe
 • budowanie własnych zestawów ikon formatowania warunkowego
 • narzędzie do robienia zrzutów ekranu

7. Wstęp do makr

 • bezpieczeństwo
 • rejestrowanie i uruchamianie
 • przypisywanie makr do przycisków na paskach poleceń

CELE SZKOLENIA

na poziomie wiedzy:

 • poszerzenie wiedzy z zakresu pojęć i środowiska programu Microsoft Excel 

na poziomie umiejętności:

 • poszerzenie umiejętności tworzenia i edytowania dokumentów w arkuszu kalkulacyjnym w zakresie analizy danych przy pomocy funkcji; użycia narzędzi analitycznych; korzystania z tabel i wykresów przestawnych; tworzenia zaawansowanych wykresów; wstęp do makr

EFEKTY

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie umiała wykonywać skomplikowane wyliczenia analityczne z wykorzystaniem min. tabel przestrzennych, analiz co-jeśli, zaawansowanych filtrów, tworzyć skomplikowane wykresy, zarządzać plikami i dostępem do nich oraz korzystać z makr.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE​

Oferujemy usługę w formie zamkniętej (możliwa realizacja w formie doradztwa dla osób zarządzających, właścicieli firm/kierowników wyższego szczebla).

W takiej sytuacji usługa jest dostosowywana do życzeń konkretnego Klienta, a przyjęte rozwiązania opierają się na analizie potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Dla kogo?

Właściciele firm, Kierownicy projektów

Miejsce i Termin

prosimy o kontakt

Cena

prosimy o kontakt

Jesteś zainteresowany szkoleniem?

Zapraszamy do kontaktu

Odpowiemy najszybciej jak to możliwe