Zachodniopomorski system finansowania szkoleń

NABÓR TRWA

Termin uruchomienia

50%

Podstawowy poziom dofinansowania dla średniego, małego i mikro przedsiębiorstwa

15 000 zł, 75 000 zł lub 400 000 zł

Maksymalne dofinansowanie dla odpowiednio mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa

70%

Preferencyjny poziom dofinansowania na usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji);  oraz dla przedsiębiorstw, które uzyskały wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER

80%

Preferencyjny poziom dofinansowania

WYPEŁNIJ ANALIZATOR DOFINANSOWANIA

SZYBKI KONTAKT

 
 
 

ODWIEDŹ NAS NA:

Logotyp Akat consulting