Szkolenia

DIAGNOZA CZASU PRACY I WDROŻENIE TECHNIK ZWIĘKSZAJĄCYCH JEGO EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE

Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA


Uczestnicy korzystają ze swoich komputerów (przenośnych), na których zainstalowane będzie oprogramowanie do monitorowania czasu pracy.


Dzień 1. Teoria i praktyka zarządzania czasem.

 

 1. Strategie i narzędzia produktywnego działania (4h)
  • Bezstresowa efektywność (David Allen Getting Things Done)
  • Priorytetyzacja działań (m.in. macierz Eisenhowera, zasada Pareto, Ivy Lee method)
  • Strategie przeciwdziałania rozproszeniom
  • Efektywne wytwarzanie nawyków
  • Wyznaczniki efektywności (metoda bottom up)
  • Wydajność i odpoczynek (m.in. krzywa wydajności dziennej REFA)
 2. Jak zwiększyć produktywność całej organizacji poprzez nowoczesne narzędzia informatyczne? (4h).
  Blok demonstracyjny praktycznych przypadków użycia na podstawie własnych doświadczeń np. narzędzia Slack, Trello, Xelfin BI.Dzień 2. Analiza zadań i czasu pracy oraz narzędzia mierzenia czasu pracy.

 

 1. Narzędzia – jak mierzyć czas pracy i jak analizować uzyskane wyniki? (4h)
  • Prezentacja funkcjonalności i warsztat praktyczny narzędzia TimeCamp
  • Analiza czasu pracy na rzeczywistym przykładzie
 2. Analiza zadań i czasu pracy pracowników (3h).
  • Ile czasu pracownicy spędzają przed komputerem?
  • Ile czasu pracownicy spędzają na określone zadania?
  • Jakie aplikacje są wykorzystywane przez pracowników do realizacji zadań?
  • Jakie zadania, czynności wymagają wsparcia informatycznego w danej komórce organizacyjnej?
  • Ankieta własnego czasu pracy w TimeCamp i dyskusja jak Ty zarządzasz swoim czasem?
  • Ankieta czasu pracy podległych pracowników
 3. Metodyka badania czasu pracy (1h)
  • Omówienie praktycznych aspektów badania
  • Przygotowanie struktury organizacyjnej i listy użytkowników poddanych badaniu
  • Opracowanie planu i harmonogramu badania


Dzień 3. Opracowanie wyników badania (8h)

 

 1. Opracowanie wyników badania i zebranie informacji uzupełniających, dodatkowe konsultacje z uczestnikami usługi.
  • Zebranie i obróbka danych czasu pracy
  • Przygotowanie zestawienia wyników ankiet indywidualnych i grupowych z danymi statystycznymi
  • Przygotowanie zestawienia wyników ankiet indywidualnych i grupowych z uzyskanymi danymi rzeczywistymi w organizacji
  • Przygotowanie wyników grupowych, indywidulanych, zmiany efektywności, czasu poświęconego na rozpraszacze
  • Opracowanie zaleceń i wstępnych wniosków
  • Przygotowanie prezentacji dla bloku Podsumowanie wyników


Dzień 4. Omówienie wyników diagnozy czasu pracy oraz zalecenia dla efektywnego menadżera

 

 1. Podsumowanie wyników (3h)
  • Zestawienie wyników ankiet indywidualnych i grupowych z danymi statystycznymi i z uzyskanymi danymi rzeczywistymi w organizacji
  • Analiza struktury czasu wykorzystywanych aplikacji na poziomie organizacji, grupy użytkowników, pojedynczego użytkownika w okresie badania
  • Analiza wyników indywidualnych i grupowych
  • Mierzenie wzrostu/spadku efektywności
  • Analiza czasu poświęconego na rozpraszacze
  • Kiedy kończy się relaks a zaczyna marnotrawienie czasu
  • Techniki jak produktywniej korzystać z najczęściej uruchamianych programów
 2. Podsumowanie - efektywny menadżer (5h)
  • Mój budżet czasu
  • Rejestr faktycznego zużycia czasu
  • Diagnoza czasu pracy
  • Dryfowanie, przeglądy rejestru zużycia czasu i ciągłe doskonalenie
  • Warsztat tworzenia celów (np. OKR, MBO)
  • Klasyfikacja i delegowanie zadań pracownikom umysłowym.
  • Delegowanie zadań i zarządzanie zadaniami z wykorzystaniem narzędzi – np. Asana/Trello. Jak najlepiej wdrożyć i używać oprogramowania do list zadań w firmie
  • Inne techniki zarządzania zadaniami

 Ocena efektywności pracy pracowników umysłowych

CZYTAJ WIĘCEJ

CELE


Głównym celem usługi jest przeprowadzenie diagnozy czasu pracy w organizacji oraz wdrożenie wśród pracowników technik zwiększających jego efektywne wykorzystanie. Dane do przeprowadzenia diagnozy zbierane są w czasie od 2 do 4 tygodni z wykorzystaniem dedykowanego narzędzia informatycznego. Na podstawie zebranych danych możliwa jest identyfikacja nieefektywności pracowników biurowych wykorzystujących do swojej pracy stanowiska komputerowe, na których prowadzona jest ewidencja czasu pracy. Realizacja usługi odpowiada także na pytanie, z jakich aplikacji komputerowych oraz w jakiej proporcji korzystają pracownicy w poszczególnych działach organizacji. Pozwala to na przeprowadzenie dokładnej analizy oraz wyciągnięcie wniosków skutkujących poprawieniem produktywności pracowników, a co za tym idzie poprawy sytuacji ekonomicznej i finansowej firmy (np. wskutek wykonanej większej ilości pracy przy niezmienionych kosztach). Dzięki zastosowaniu narzędzia do monitorowania czasu pracy oraz podniesieniu świadomości pracowników, efektywne wykorzystanie czasu pracy wzrasta dziennie średnio o 30 minut.


Cele:
na poziomie wiedzy:

 • głównym celem edukacyjnym jest zwiększenie wiedzy dotyczącej zarządzania czasem, organizacji pracy oraz organizacji czasu pracy
 • poznanie narzędzi do monitorowania czasu pracy i innych narzędzi informatycznych poprawiających efektywność pracy


na poziomie umiejętności:

 • nabycie umiejętności obsługi narzędzia do monitorowania czasu pracy, interpretowania danych oraz planowania i wdrażania zmian w zakresie poprawy efektywności wykorzystania


czasu pracy pracowników

 • warsztat ma na celu również wzrost koncentracji uczestników na istotnych zadaniach w kontekście założonych celów


na poziomie kompetencji społecznych:

 • wzrost umiejętności delegowania zadań i ich monitorowania oraz skutecznego organizowania czasu pracy swojego i współpracowników
CZYTAJ WIĘCEJ

INFORMACJE ORGANIZACYJNE


Oferujemy organizację tego warsztatu również w formule krótszej (od 2 dni). W takiej sytuacji usługa jest dostosowywana do życzeń konkretnego Klienta. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

CZYTAJ WIĘCEJ
Dla kogo

Dla kogo?

Menadżerowie wyższego szczebla, liderzy projektów, menadżerowie HR.
Trener

Trener

Mateusz Lenar, Łukasz Pelc, Jarosław Kwaśnica
Efekty

Miejsce i Termin

prosimy o kontakt
Cena

Cena

prosimy o kontakt

Zapisz się na szkolenie

 
 
 

JESTEŚMY CERTYFIKOWANĄ INSTYTUCJĄ SZKOLENIOWĄ

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

POSIADAMY CERTYFIKAT
POSIADAMY AKREDYTACJE PARP

Najmocniejszą stroną szkolenia były jego praktyczne aspekty oraz możliwość zastosowania nabytej wiedzy w pracy.

Uczestnik szkolenia “Kierownik-Lider-Przywódca. 2- dniowe warsztaty praktyczne z zakresu efektywnego zarządzania zespołem”


Najmocniejszą stroną szkolenia był prowadzący p. Rafał Błachowski, który przekazał nam ogrom wiedzy. Trener jest niesamowitym profesjonalistą i człowiekiem z pasją.

Uczestnik szkolenia “Profesjonalna obsługa klienta i sprzedaż z wykorzystywaniem telefonu. Warsztaty praktyczne z wykorzystywaniem nagrań audio”


Szkolenie odbyło się w dobrej atmosferze, a prowadzący był bardzo otwarty.

Uczestnik szkolenia “Automatyzacja marketingu - 2- dniowe warsztaty praktyczne”


Szkolenie zawierało praktyczne ćwiczenia-warsztaty, kontakt z kamerą oraz pracę na przykładach, a nie na pokazie slajdów.

Uczestnik szkolenia “Skuteczne techniki sprzedaży”


Najmocniejszymi stronami szkolenia były dynamika, praktyczne przykłady, warsztatowa forma wykładów.

Uczestnik szkolenia “Zarządzanie projektami metodą łańcucha krytycznego oraz wykorzystywanie narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie projektami i procesami w firmie”


Cenną stroną szkolenia był bardzo dobry przekaz wiedzy oraz różnorodność zastosowanych metod pracy.

Uczestnik szkolenia “Warsztat doradczy w miejscu pracy doskonalący standardy obsługi klienta i technik aktywnej sprzedaży”


Najmocniejszą stroną szkolenia było przedstawienie możliwości, jakie daje internet w sprzedaży i obsłudze klienta.

Uczestnik szkolenia “Wykorzystanie automatycznego marketingu w rozwoju sprzedaży firmy”


Najlepszym elementem szkolenia było położenie nacisku na praktykę sprzedaży.

Uczestnik szkolenia “Efektywne tworzenie baz danych oraz prowadzenie akcji telemarketingowych”


Najmocniejszymi stronami szkolenia były przedstawienie filozofii, praktyczne porady, możliwość konsultacji po wprowadzeniu SCRUMA do organizacji.

Uczestnik szkolenia “Scrum w Praktyce (z symulacją Scrum Droid)”


AKAT Usługi Doradcze jest firmą skoncentrowaną na kliencie i na jego zadowoleniu, a realizowane przez nią szkolenia są dostosowywane do realnych potrzeb, co stanowi główny powód naszego zadowolenia. Oba szkolenia okazały się bardzo przydatne w naszej firmie i z całą pewnością, uzyskana wiedza i umiejętności będą generowały dalsze korzyści.

Przedstawiciel firmy, dla której zrealizowano szkolenia: “Automatyzacja marketingu. Warsztat praktyczny” oraz “Wykorzystanie mediów społecznościowych w marketingu i sprzedaży”

Zaufali nam

miastoprojekt.png
atel.png
logo.png
PEG.png
S_CC_81wiez_CC_87e_20na_20talerze.png
sitech.png
bonduelle.png
dolnoslascy_pracodawcy.png
Architekci.png
geo-sport.png
topus-logo.jpg
Grafen.png
timecamp.png
3play.png
semper.png
BabyMerc.png
RCcloud.png
spolem1.png
empirica.png
Logistik.png
medicus.png
epore.png
red.png
BEWA.png
volkswagen.png
Czasnaherbate.png
COMPTA.png
oring.png
Spolem.png
GFcorp.png
Sanden.jpg
resulto-sp-z-o-o.png
Earp-Integration.png
topus-logo.png
szchipolska.png
Swieze-na-talerze.png
hamilton.png
mostostal.png
Comfort.png
Flexvision.png
GoldenLion.png
Logbox.png
IGES.png
Grafen Polska Sp. z o.o..png
Avenir-Medical-1.png
sensDx.png
Doti.png
mitsubishi.png
itxon.png
gddkia.png
vba.png
Sanden.png
Julia.png
schipolska.png

SZYBKI KONTAKT

 
 
 

ODWIEDŹ NAS NA:

Logotyp Akat consulting