Szkolenia

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ZMIAN PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH, JAKIE WEJDĄ W ŻYCIE W 2018 R.? WARSZTATY PRAKTYCZNE PRZYGOTOWUJĄCE DO WDROŻENIA ZMIAN REGULACJI PRAWNYCH

Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA


25 maja 2018 weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ogólne rozporządzenie o ochronie danych, które wprowadziło znaczne zmiany w zakresie ochrony danych osobowych. Część dotychczasowych regulacji zostanie utrzymana, ale w wielu obszarach będą konieczne zmiany. Rozporządzenie szczególnie skupia się na działalności w Internecie i zwiększenia poziomu ochrony osób, których dane dotyczą. Przedsiębiorcy i administratorzy mają czas na przygotowanie się do zmian i wprowadzenie odpowiednich korekt w dokumentach i polityce firmy. Do nowych przepisów trzeba będzie dostosować Instrukcje Bezpieczeństwa i Politykę Przetwarzania Danych Osobowych. Ponadto trzeba będzie zweryfikować zakres przetwarzanych danych i zgód na ich korzystanie oraz zakres i zapisy umów dotyczących powierzenia danych osobowych. Nowe regulacje dotyczą również Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i

Administratorów Systemów Informatycznych jako osób w pierwszym rzędzie odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przetwarzanych danych.


Pojęcie danych osobowych po zmianach przepisów:

 1. Zmiany wprowadzane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Standard wyznaczany przez Ustawę o ochronie danych osobowych
 3. Zakres i cele zbieranych danych
 4. Dane osobowe a informacja przesyłana drogą elektroniczną


Obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe:

 1. Podmioty zobowiązane do ochrony danych
 2. Obowiązki w zakresie przetwarzania danych
 3. Zgoda na przetwarzanie danych
 4. Incydentalne przetwarzanie danych


Prawa osób, których dane dotyczą:

 1. Zakres żądań osoby i obowiązek jego zadośćuczynienia
 2. Przetwarzanie danych po wycofaniu zgody


Dane osobowe jako dane wrażliwe:

 1. Zakres danych wrażliwych
 2. Możliwość przetwarzania danych wrażliwych
 3. Dostęp do danych wrażliwych innych podmiotów niż osoba, której dane dotyczą
 4. Rejestracja zbiorów danych wrażliwych


Zabezpieczenie danych osobowych:

 1. Analiza ryzyka w zakresie danych osobowych
 2. Dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa danych


Odpowiedzialność za naruszenie zasad ochrony danych osobowych

 1. Odpowiedzialność ABI i ASI
 2. Odpowiedzialność cywilna
 3. Odpowiedzialność karna
 4. Odpowiedzialność dyscyplinarna i administracyjna


FORMA PROWADZENIA SZKOLENIA:


Zajęcia prowadzone w interaktywnej formie z wykorzystaniem następujących technik:

 1. Wykład mulitmedialny
 2. Analiza dokumentów
 3. Praca indywidualnanad wybranymi zagadnieniami
 4. Studium przypadków
 5. Dyskusje
CZYTAJ WIĘCEJ

CELE


Cele na poziomie wiedzy:

 1. Podniesienie obecnego stanu wiedzy w zakresie danych osobowych
 2. Przygotowanie się do zmian wprowadzanych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Podniesienie poziomu wiedzy dotyczącego zabezpieczeń danych osobowych
 4. Zdobycie wiedzy na temat zakresu odpowiedzialności za naruszanie przepisów o ochronie danych osobowych
CZYTAJ WIĘCEJ

INFORMACJE ORGANIZACYJNE


Oferujemy organizację tego szkolenia również w wariancie 2 dniowym oraz w formule zamkniętej. W takiej sytuacji usługa jest dostosowywana do życzeń konkretnego Klienta, a przyjęte rozwiązania opierają się na analizie potrzeb danego przedsiębiorstwa. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

CZYTAJ WIĘCEJ
Dla kogo

Dla kogo?

Osoby pracujące w działach HR i IT, osoby zajmujące się kadrami i płacami, Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji, osoby pracujące w agencjach pracy tymczasowej, członkowie zarządu spółek i właściciele firm, Administratorzy Systemów Informatycznych, osoby prowadzące działalność na rynku e-commerce, personel administracyjny, w szczególności obsługa klienta
Trener

Trener

Jarosław Greser
Efekty

Miejsce i Termin

Prosimy o kontakt - -
Cena

Cena

prosimy o kontakt

Zapisz się na szkolenie

 
 
 

JESTEŚMY CERTYFIKOWANĄ INSTYTUCJĄ SZKOLENIOWĄ

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

POSIADAMY CERTYFIKAT
POSIADAMY AKREDYTACJE PARP

Najmocniejszą stroną szkolenia były jego praktyczne aspekty oraz możliwość zastosowania nabytej wiedzy w pracy.

Uczestnik szkolenia “Kierownik-Lider-Przywódca. 2- dniowe warsztaty praktyczne z zakresu efektywnego zarządzania zespołem”


Najmocniejszą stroną szkolenia był prowadzący p. Rafał Błachowski, który przekazał nam ogrom wiedzy. Trener jest niesamowitym profesjonalistą i człowiekiem z pasją.

Uczestnik szkolenia “Profesjonalna obsługa klienta i sprzedaż z wykorzystywaniem telefonu. Warsztaty praktyczne z wykorzystywaniem nagrań audio”


Szkolenie odbyło się w dobrej atmosferze, a prowadzący był bardzo otwarty.

Uczestnik szkolenia “Automatyzacja marketingu - 2- dniowe warsztaty praktyczne”


Szkolenie zawierało praktyczne ćwiczenia-warsztaty, kontakt z kamerą oraz pracę na przykładach, a nie na pokazie slajdów.

Uczestnik szkolenia “Skuteczne techniki sprzedaży”


Najmocniejszymi stronami szkolenia były dynamika, praktyczne przykłady, warsztatowa forma wykładów.

Uczestnik szkolenia “Zarządzanie projektami metodą łańcucha krytycznego oraz wykorzystywanie narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie projektami i procesami w firmie”


Cenną stroną szkolenia był bardzo dobry przekaz wiedzy oraz różnorodność zastosowanych metod pracy.

Uczestnik szkolenia “Warsztat doradczy w miejscu pracy doskonalący standardy obsługi klienta i technik aktywnej sprzedaży”


Najmocniejszą stroną szkolenia było przedstawienie możliwości, jakie daje internet w sprzedaży i obsłudze klienta.

Uczestnik szkolenia “Wykorzystanie automatycznego marketingu w rozwoju sprzedaży firmy”


Najlepszym elementem szkolenia było położenie nacisku na praktykę sprzedaży.

Uczestnik szkolenia “Efektywne tworzenie baz danych oraz prowadzenie akcji telemarketingowych”


Najmocniejszymi stronami szkolenia były przedstawienie filozofii, praktyczne porady, możliwość konsultacji po wprowadzeniu SCRUMA do organizacji.

Uczestnik szkolenia “Scrum w Praktyce (z symulacją Scrum Droid)”


AKAT Usługi Doradcze jest firmą skoncentrowaną na kliencie i na jego zadowoleniu, a realizowane przez nią szkolenia są dostosowywane do realnych potrzeb, co stanowi główny powód naszego zadowolenia. Oba szkolenia okazały się bardzo przydatne w naszej firmie i z całą pewnością, uzyskana wiedza i umiejętności będą generowały dalsze korzyści.

Przedstawiciel firmy, dla której zrealizowano szkolenia: “Automatyzacja marketingu. Warsztat praktyczny” oraz “Wykorzystanie mediów społecznościowych w marketingu i sprzedaży”

Zaufali nam

miastoprojekt.png
atel.png
logo.png
PEG.png
S_CC_81wiez_CC_87e_20na_20talerze.png
sitech.png
bonduelle.png
dolnoslascy_pracodawcy.png
Architekci.png
geo-sport.png
topus-logo.jpg
Grafen.png
timecamp.png
3play.png
semper.png
BabyMerc.png
RCcloud.png
spolem1.png
empirica.png
Logistik.png
medicus.png
epore.png
red.png
BEWA.png
volkswagen.png
Czasnaherbate.png
COMPTA.png
oring.png
Spolem.png
GFcorp.png
Sanden.jpg
resulto-sp-z-o-o.png
Earp-Integration.png
topus-logo.png
szchipolska.png
Swieze-na-talerze.png
hamilton.png
mostostal.png
Comfort.png
Flexvision.png
GoldenLion.png
Logbox.png
IGES.png
Grafen Polska Sp. z o.o..png
Avenir-Medical-1.png
sensDx.png
Doti.png
mitsubishi.png
itxon.png
gddkia.png
vba.png
Sanden.png
Julia.png
schipolska.png

SZYBKI KONTAKT

 
 
 

ODWIEDŹ NAS NA:

Logotyp Akat consulting