Szkolenia

KIEROWNIK - LIDER - PRZYWÓDCA. 2-DNIOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE Z ZAKRESU ROZWOJU LIDERA I EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM

Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA


Dzień 1

 1. WPROWADZENIE
  • pojęcia podstawowe w zarządzaniu zespołami
  • powitanie uczestników – zasady, przerwy, pytania, wzajemne poznanie się.
  • Identyfikacja oczekiwań i doświadczenia uczestników.
  • przedstawienie głównych celów i agendy szkolenia
 2. Kierownik a Lider Przywódca
  • różnica między kierownikiem/szefem a liderem/przywódcą
  • 21 cech idealnego lidera
  • pięć poziomów przywództwa wg J.C. Maxwell`a
  • Narzędzie do indywidualnej oceny poziomu przywództwa
 3. Ścieżka rozwoju liderów - jak przejść na wyższy poziom zarządzania
  • Poziom stanowiska
  • Poziom przyzwolenia
  • Poziom skuteczności
  • Poziom rozwijania podwładnych
  • Poziom osobistego autorytety
  • plusy i minusy poszczególnych poziomów
  • przekonania i kroki pozwalające przejść na wyższy poziom efektywności osobistej i przywództwa
 4. Efektywne wykorzystanie ról zespołowych współpracowników
  • cechy charakteru a preferowane role zespołowe
  • Test diagnoza ról w zespole
  • warsztat z zakresu budowania efektywnych zespołów, adekwatnych do różnego typu zadań/projektów
 5. Przywództwo sytuacyjne
  • Style kierowania zespołami
  • Test autodiagnoza menadżera
  • Jak dobrać odpowiedni styl zarządzania i delegowania zadań w zależności od założonych celów i składu zespołu?
  • Expose szefa - kiedy i po co wygłaszamy
  • Warsztat: Expose szefa w praktyce


Dzień 2

 1. Motywowanie
  • finansowe i niefinansowe narzędzia motywowania
  • kary niefinansowe
  • nagrody niefinansowe
  • co ludzi motywuje do pracy?
  • najczęstsze błędy popełniane w obszarze motywowania pracowników,
  • algorytm efektywnej rozmowy służącej nagrodzeniu pracownika
  • algorytm efektywnej rozmowy służącej ukaraniu pracownika
 2. Efektywna komunikacja w zespole
  • najczęstsze błędy popełniane w obszarze komunikacji szefa z pracownikiem
  • bariery skutecznej komunikacji
  • zasady skutecznej komunikacji
  • zasady udzielania skutecznej informacji zwrotnej
 3. Rozwój zespołu i sytuacje konfliktowe
  • fazy rozwoju zespołu
  • rola kierownika w poszczególnych fazach życia zespołu
  • przyczyny konfliktów w zespole
  • style zachowań w sytuacjach konfliktowych i stresowych
  • test zachowań w sytuacjach konfliktowych i stresowych
  • jak w praktyce wykorzystać wiedzę o swoich zachowaniach w sytuacjach konfliktowych i stresowych do podniesienia poziomu efektywności osobistej.
 4. ZAKOŃCZENIE WARSZTATU – PODSUMOWANIE
CZYTAJ WIĘCEJ

CELE


Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu:

 • Skutecznych narzędzi zarządzania zespołami
 • Narzędzi zwiększających jakość planowania i efektywności pracy
 • Skutecznej komunikacji
 • Umiejętnego nagradzana i karania, w tym z użyciem poza finansowych narzędzi motywowania


Podniesienie praktycznych umiejętności z zakresu:

 • Planowania pracy zespołu,
 • Skutecznej komunikacji w zespole oraz pomiędzy zespołem a przełożonym
 • Skutecznych technik nagradzania i karania
 • Identyfikowania i zarządzania konfliktami
 • Budowania autorytetu.


Wyrobienie bądź wzmocnienie m.in. następujących postaw:

 • Systemowego podejścia do planowania i zarządzania pracownikami,
 • Identyfikacji i eliminacji zachowań indywidualnych i grupowych, które destrukcyjnie wpływają na efektywność pracy i realizowanych projektów przez ich wydłużenie oraz zwiększenie kosztów,
 • Skutecznej komunikacji i porozumiewania się, w tym uważnego słuchania współpracowników,
 • Wzrost świadomości silnych i słabych stron kierownika dzięki wykorzystaniu narzędzi
 • Autodiagnozy menadżera.
CZYTAJ WIĘCEJ

INFORMACJE ORGANIZACYJNE


Oferujemy usługę w formie zamkniętej (możliwa realizacja w formie doradztwa dla osób zarządzających, właścicieli firm/kierowników wyższego szczebla) W takiej sytuacji usługa jest dostosowywana do życzeń konkretnego Klienta, a przyjęte rozwiązania opierają się na analizie potrzeb danego przedsiębiorstwa. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

CZYTAJ WIĘCEJ
Dla kogo

Dla kogo?

Właściciele firm, Kierownicy projektów
Trener

Trener

Tomasz Kurek
Efekty

Miejsce i Termin

prosimy o kontakt
Cena

Cena

prosimy o kontakt

Zapisz się na szkolenie

 
 
 

JESTEŚMY CERTYFIKOWANĄ INSTYTUCJĄ SZKOLENIOWĄ

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

POSIADAMY CERTYFIKAT
POSIADAMY AKREDYTACJE PARP

Najmocniejszą stroną szkolenia były jego praktyczne aspekty oraz możliwość zastosowania nabytej wiedzy w pracy.

Uczestnik szkolenia “Kierownik-Lider-Przywódca. 2- dniowe warsztaty praktyczne z zakresu efektywnego zarządzania zespołem”


Najmocniejszą stroną szkolenia był prowadzący p. Rafał Błachowski, który przekazał nam ogrom wiedzy. Trener jest niesamowitym profesjonalistą i człowiekiem z pasją.

Uczestnik szkolenia “Profesjonalna obsługa klienta i sprzedaż z wykorzystywaniem telefonu. Warsztaty praktyczne z wykorzystywaniem nagrań audio”


Szkolenie odbyło się w dobrej atmosferze, a prowadzący był bardzo otwarty.

Uczestnik szkolenia “Automatyzacja marketingu - 2- dniowe warsztaty praktyczne”


Szkolenie zawierało praktyczne ćwiczenia-warsztaty, kontakt z kamerą oraz pracę na przykładach, a nie na pokazie slajdów.

Uczestnik szkolenia “Skuteczne techniki sprzedaży”


Najmocniejszymi stronami szkolenia były dynamika, praktyczne przykłady, warsztatowa forma wykładów.

Uczestnik szkolenia “Zarządzanie projektami metodą łańcucha krytycznego oraz wykorzystywanie narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie projektami i procesami w firmie”


Cenną stroną szkolenia był bardzo dobry przekaz wiedzy oraz różnorodność zastosowanych metod pracy.

Uczestnik szkolenia “Warsztat doradczy w miejscu pracy doskonalący standardy obsługi klienta i technik aktywnej sprzedaży”


Najmocniejszą stroną szkolenia było przedstawienie możliwości, jakie daje internet w sprzedaży i obsłudze klienta.

Uczestnik szkolenia “Wykorzystanie automatycznego marketingu w rozwoju sprzedaży firmy”


Najlepszym elementem szkolenia było położenie nacisku na praktykę sprzedaży.

Uczestnik szkolenia “Efektywne tworzenie baz danych oraz prowadzenie akcji telemarketingowych”


Najmocniejszymi stronami szkolenia były przedstawienie filozofii, praktyczne porady, możliwość konsultacji po wprowadzeniu SCRUMA do organizacji.

Uczestnik szkolenia “Scrum w Praktyce (z symulacją Scrum Droid)”


AKAT Usługi Doradcze jest firmą skoncentrowaną na kliencie i na jego zadowoleniu, a realizowane przez nią szkolenia są dostosowywane do realnych potrzeb, co stanowi główny powód naszego zadowolenia. Oba szkolenia okazały się bardzo przydatne w naszej firmie i z całą pewnością, uzyskana wiedza i umiejętności będą generowały dalsze korzyści.

Przedstawiciel firmy, dla której zrealizowano szkolenia: “Automatyzacja marketingu. Warsztat praktyczny” oraz “Wykorzystanie mediów społecznościowych w marketingu i sprzedaży”

Zaufali nam

3play.png
BabyMerc.png
Architekci.png
Earp-Integration.png
Logbox.png
topus-logo.jpg
logo.png
COMPTA.png
Swieze-na-talerze.png
Sanden.png
timecamp.png
BEWA.png
atel.png
Grafen Polska Sp. z o.o..png
empirica.png
Logistik.png
red.png
semper.png
Avenir-Medical-1.png
dolnoslascy_pracodawcy.png
mostostal.png
Comfort.png
Grafen.png
schipolska.png
volkswagen.png
sitech.png
miastoprojekt.png
Julia.png
medicus.png
bonduelle.png
Czasnaherbate.png
geo-sport.png
Sanden.jpg
GFcorp.png
S_CC_81wiez_CC_87e_20na_20talerze.png
topus-logo.png
hamilton.png
gddkia.png
Flexvision.png
Doti.png
GoldenLion.png
resulto-sp-z-o-o.png
RCcloud.png
spolem1.png
sensDx.png
mitsubishi.png
vba.png
szchipolska.png
Spolem.png
epore.png
IGES.png
PEG.png
oring.png
itxon.png

SZYBKI KONTAKT

 
 
 

ODWIEDŹ NAS NA:

Logotyp Akat consulting