Szkolenia

STRATEGIA FIRMY W PRAKTYCE. WARSZTATY STRATEGICZNE DLA ZARZĄDZAJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWEM

Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA


Dzień 1. Wstępna diagnoza firmy 

 • Narzędzia myślowe teorii ograniczeń do diagnozowania sytuacji firmy - sposób tworzenia i ich wykorzystania
 • Wywiad indywidualny z właścicielem firmy dot. funkcjonowania firmy w kontekście współpracy z partnerami biznesowymi i współpracownikami
 • Omówienia sytuacji finansowej firmy
 • Omówienie polityki sprzedażowej relacji z klientami oraz identyfikacji i analizy kluczowych procesów zachodzących w firmie
 • Warsztat - opracowanie drzewa stanu obecnego w oparciu o zebrane informacje


Dzień 2. Identyfikacja celów firmy 

 • Warsztat - narzędzia myślowe teorii ograniczeń do określania celów strategicznych firmy - sposób tworzenia i ich wykorzystania
 • Warsztatowe opracowanie wizji długoterminowej firmy;
 • Określenie celów firmy;


Dzień 3. Wykorzystanie IOMAP do określenia celów średnio- i krótkookresowych oraz narzędzi planowania strategicznego do rozwoju firmy 

 • Warsztat - wykorzystanie IOMAP do określenia celów średnio- i krótkookresowych;
 • Analiza realności celów - warsztat z wykorzystaniem SWOT i PEST
 • Narzędzia służące do identyfikacji zakresu zmian niezbędnych do przeprowadzenia w firmie
 • Omówienie narzędzi dedykowanych do weryfikacji zasadności wprowadzania zmian i oceny ich efektów


Dzień 4. Warsztat w zakresie opracowania rekomendacji dot. rozwoju firmy i usprawnienia kluczowych procesów realizowanych w firmie w oparaciu o poznane narzędzia 


Dzień 5. Przygotowanie harmonogramu działań 

 • Podsumowanie dotychczasowych efektów warsztatów i analiz;
 • Zasady tworzenia projektów, w tym prawidłowego harmonogramowania działań
 • Identyfikacja niezbędnych działań wdrożeniowych;
 • Warsztat dotyczący opracowania harmonogramu działań na 12 miesięcy z wykorzystaniem PERT i harmonogramy GANTTA

CZYTAJ WIĘCEJ

CELE


Na poziomie wiedzy:

 • Poznanie narzędzi planowania strategicznego firmy;
 • Poznanie narzędzi służących identyfikacji ograniczeń rozwojowych firmy oraz metod ich przezwyciężania;
 • Pozyskanie wiedzy w zakresie optymalizacji procesów sprzedaży i logistyki;


Na poziomie umiejętności:

 • Nabycie umiejętności zarządzania firmą, w tym identyfikacji i wdrażania zmian niezbędnych dla optymalizacji procesów sprzedaży i logistyki;


Na poziomie kompetencji społecznych:

 • Wdrożenie technik skutecznej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w firmie;
 • Umiejętność budowy efektywnych zespołów i przewodzenia im;
 • Umiejętność skutecznego motywowania współpracowników i partnerów biznesowych firmy.
CZYTAJ WIĘCEJ

INFORMACJE ORGANIZACYJNE


Oferujemy organizację tego szkolenia z możliwością określenia innych zakresów merytorycznych oraz czasu trwania z Klientem (realizacja tylko wybranych modułów, zmiana czasu realizacji poszczególnych modułów). Serdecznie zapraszamy do współpracy.

CZYTAJ WIĘCEJ
Dla kogo

Dla kogo?

Osoba zarządzająca firmą
Trener

Trener

Tomasz Kurek, Tomasz Wira
Efekty

Miejsce i Termin

prosimy o kontakt - -
Cena

Cena

prosimy o kontakt

Zapisz się na szkolenie

 
 
 

JESTEŚMY CERTYFIKOWANĄ INSTYTUCJĄ SZKOLENIOWĄ

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

POSIADAMY CERTYFIKAT
POSIADAMY AKREDYTACJE PARP

Najmocniejszą stroną szkolenia były jego praktyczne aspekty oraz możliwość zastosowania nabytej wiedzy w pracy.

Uczestnik szkolenia “Kierownik-Lider-Przywódca. 2- dniowe warsztaty praktyczne z zakresu efektywnego zarządzania zespołem”


Najmocniejszą stroną szkolenia był prowadzący p. Rafał Błachowski, który przekazał nam ogrom wiedzy. Trener jest niesamowitym profesjonalistą i człowiekiem z pasją.

Uczestnik szkolenia “Profesjonalna obsługa klienta i sprzedaż z wykorzystywaniem telefonu. Warsztaty praktyczne z wykorzystywaniem nagrań audio”


Szkolenie odbyło się w dobrej atmosferze, a prowadzący był bardzo otwarty.

Uczestnik szkolenia “Automatyzacja marketingu - 2- dniowe warsztaty praktyczne”


Szkolenie zawierało praktyczne ćwiczenia-warsztaty, kontakt z kamerą oraz pracę na przykładach, a nie na pokazie slajdów.

Uczestnik szkolenia “Skuteczne techniki sprzedaży”


Najmocniejszymi stronami szkolenia były dynamika, praktyczne przykłady, warsztatowa forma wykładów.

Uczestnik szkolenia “Zarządzanie projektami metodą łańcucha krytycznego oraz wykorzystywanie narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie projektami i procesami w firmie”


Cenną stroną szkolenia był bardzo dobry przekaz wiedzy oraz różnorodność zastosowanych metod pracy.

Uczestnik szkolenia “Warsztat doradczy w miejscu pracy doskonalący standardy obsługi klienta i technik aktywnej sprzedaży”


Najmocniejszą stroną szkolenia było przedstawienie możliwości, jakie daje internet w sprzedaży i obsłudze klienta.

Uczestnik szkolenia “Wykorzystanie automatycznego marketingu w rozwoju sprzedaży firmy”


Najlepszym elementem szkolenia było położenie nacisku na praktykę sprzedaży.

Uczestnik szkolenia “Efektywne tworzenie baz danych oraz prowadzenie akcji telemarketingowych”


Najmocniejszymi stronami szkolenia były przedstawienie filozofii, praktyczne porady, możliwość konsultacji po wprowadzeniu SCRUMA do organizacji.

Uczestnik szkolenia “Scrum w Praktyce (z symulacją Scrum Droid)”


AKAT Usługi Doradcze jest firmą skoncentrowaną na kliencie i na jego zadowoleniu, a realizowane przez nią szkolenia są dostosowywane do realnych potrzeb, co stanowi główny powód naszego zadowolenia. Oba szkolenia okazały się bardzo przydatne w naszej firmie i z całą pewnością, uzyskana wiedza i umiejętności będą generowały dalsze korzyści.

Przedstawiciel firmy, dla której zrealizowano szkolenia: “Automatyzacja marketingu. Warsztat praktyczny” oraz “Wykorzystanie mediów społecznościowych w marketingu i sprzedaży”

Zaufali nam

3play.png
BabyMerc.png
Architekci.png
Earp-Integration.png
Logbox.png
topus-logo.jpg
logo.png
COMPTA.png
Swieze-na-talerze.png
Sanden.png
timecamp.png
BEWA.png
atel.png
Grafen Polska Sp. z o.o..png
empirica.png
Logistik.png
red.png
semper.png
Avenir-Medical-1.png
dolnoslascy_pracodawcy.png
mostostal.png
Comfort.png
Grafen.png
schipolska.png
volkswagen.png
sitech.png
miastoprojekt.png
Julia.png
medicus.png
bonduelle.png
Czasnaherbate.png
geo-sport.png
Sanden.jpg
GFcorp.png
S_CC_81wiez_CC_87e_20na_20talerze.png
topus-logo.png
hamilton.png
gddkia.png
Flexvision.png
Doti.png
GoldenLion.png
resulto-sp-z-o-o.png
RCcloud.png
spolem1.png
sensDx.png
mitsubishi.png
vba.png
szchipolska.png
Spolem.png
epore.png
IGES.png
PEG.png
oring.png
itxon.png

SZYBKI KONTAKT

 
 
 

ODWIEDŹ NAS NA:

Logotyp Akat consulting