Szkolenia

WARSZTATY Z ZAKRESU WDRAŻANIA STANDARDÓW OBSŁUGI KLIENTA I TECHNIK AKTYWNEJ SPRZEDAŻY

Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA


 1. Dobra obsługa czyli jaka?
 2. Co to są standardy i w jakim celu je wdrażamy?
 3. Elementy Agile selling
 4. Najważniejsze reguły i zasady profesjonalnej obsługi klienta
  • Jakość obsługi klienta a pozycja Firmy na rynku
  • Rola i znaczenie odkrywania, zaspokajania i przekraczania oczekiwań klientów
  • Sposoby odkrywania i zaspokajania potrzeb klientów Firmy
 5. Budowanie pozytywnych relacji w kontakcie z klientem
  • Nastawienie – fundament pozytywnych relacji
  • Elastyczność w kontaktach z klientami
  • Co pożądane, a co niedozwolone w kontaktach z klientami?
  • Drzewo umiejętności – graficzne przedstawienie zestawu umiejętności niezbędnych dla profesjonalnego handlowca
 6. Psychologia obsługi klienta
  • Rozpoznawanie psychologicznej sylwetki klienta
  • Typologia „trudnych klientów”
  • „Osobowościowa geneza” trudnego klienta
  • Style zachowań klientów
  • Procesy decyzyjne klientów – rola wartości, potrzeb i dążeń
  • Sposoby postępowania z różnymi klientami
 7. Podstawy prawidłowych relacji interpersonalnych w kontakcie z klientem
  • Trafne spostrzeganie i ocena innych
  • Fazy kontaktu z klientem i niezbędne kompetencje w poszczególnych fazach
  • Nawiązane kontaktu (subiektywizm oceniania innych, dostrajanie, kontrola komunikacji niewerbalnej, budowanie relacji)
  • Identyfikacja typu, sytuacji i dążeń klienta (techniki zadawania pytań, trafna ocenianych, kontrola komunikacji werbalnej , aktywne słuchanie, przeciwdziałanie błędom w komunikacji)
  • Prezentacja rozwiązania (mocna prezentacja, budowanie argumentacji handlowej i cenowej, przekonywanie)
  • Reakcja na obiekcje (kontrola emocji, kontrola komunikacji niewerbalnej, asertywne komunikowanie się, techniki wywierania wpływu, negocjacje cenowe)
  • Zamknięcie kontaktu (techniki ”zamknięcia”, reakcja na manipulację, budowanie relacji, techniki wywierania wpływu)
 8. Manipulacje ze strony klientów – rozpoznawanie i przeciwdziałanie
  • manipulacja czy perswazja?
 9. Proces wdrażania standardów sprzedaży i obsługi klientów
  • Opracowanie standardów sprzedaży i obsługi klienta
  • Opracowanie systemu motywacyjnego
  • Szkolenia dla kierownictwa
  • Szkolenia dla handlowców
  • Badanie funkcjonowania standardu
  • Rozwój i monitoring funkcjonowania standardu
 10. Wpływ pozytywnego nastawienia sprzedawcy na wyniki sprzedaży
 11. Etapy rozwiązywania zastrzeżeń zgłaszanych przez klientów
  • Identyfikacja problemu klienta
  • Ustalanie celu działania
  • Techniki i narzędzia służące do poszukiwania rozwiązań
  • Wdrożenie rozwiązań
 12. Skuteczne techniki finalizacji
  • Technika trybu warunkowego
  • Technika drobnych alternatyw
  • Technika połączona
  • Technika pytań alternatywnych
  • Technika oparta na zasadzie zgody domniemanej

 

CZYTAJ WIĘCEJ

CELE


 • zwiększenie wiedzy z zakresu procesu sprzedaży oraz wdrażania standardów obsługi klienta
 • wzrost umiejętności kontrolowania procesu sprzedaży i świadomego wpływania na jego elementy
 • wzrost kompetencji w obszarze komunikacji oraz wzmocnienie postawy świadomego prowadzenia rozmowy handlowej.
CZYTAJ WIĘCEJ

INFORMACJE ORGANIZACYJNE


Oferujemy organizację tego szkolenia również w wariancie 2 dniowym oraz w formule zamkniętej. W takiej sytuacji usługa jest dostosowywana do życzeń konkretnego Klienta. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

CZYTAJ WIĘCEJ
Dla kogo

Dla kogo?

Kierownicy sklepów, sprzedawcy
Trener

Trener

Marek Pokora
Efekty

Miejsce i Termin

Prosimy o kontakt - -
Cena

Cena

990 netto zł

Zapisz się na szkolenie

 
 
 

JESTEŚMY CERTYFIKOWANĄ INSTYTUCJĄ SZKOLENIOWĄ

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

POSIADAMY CERTYFIKAT
POSIADAMY AKREDYTACJE PARP

Najmocniejszą stroną szkolenia były jego praktyczne aspekty oraz możliwość zastosowania nabytej wiedzy w pracy.

Uczestnik szkolenia “Kierownik-Lider-Przywódca. 2- dniowe warsztaty praktyczne z zakresu efektywnego zarządzania zespołem”


Najmocniejszą stroną szkolenia był prowadzący p. Rafał Błachowski, który przekazał nam ogrom wiedzy. Trener jest niesamowitym profesjonalistą i człowiekiem z pasją.

Uczestnik szkolenia “Profesjonalna obsługa klienta i sprzedaż z wykorzystywaniem telefonu. Warsztaty praktyczne z wykorzystywaniem nagrań audio”


Szkolenie odbyło się w dobrej atmosferze, a prowadzący był bardzo otwarty.

Uczestnik szkolenia “Automatyzacja marketingu - 2- dniowe warsztaty praktyczne”


Szkolenie zawierało praktyczne ćwiczenia-warsztaty, kontakt z kamerą oraz pracę na przykładach, a nie na pokazie slajdów.

Uczestnik szkolenia “Skuteczne techniki sprzedaży”


Najmocniejszymi stronami szkolenia były dynamika, praktyczne przykłady, warsztatowa forma wykładów.

Uczestnik szkolenia “Zarządzanie projektami metodą łańcucha krytycznego oraz wykorzystywanie narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie projektami i procesami w firmie”


Cenną stroną szkolenia był bardzo dobry przekaz wiedzy oraz różnorodność zastosowanych metod pracy.

Uczestnik szkolenia “Warsztat doradczy w miejscu pracy doskonalący standardy obsługi klienta i technik aktywnej sprzedaży”


Najmocniejszą stroną szkolenia było przedstawienie możliwości, jakie daje internet w sprzedaży i obsłudze klienta.

Uczestnik szkolenia “Wykorzystanie automatycznego marketingu w rozwoju sprzedaży firmy”


Najlepszym elementem szkolenia było położenie nacisku na praktykę sprzedaży.

Uczestnik szkolenia “Efektywne tworzenie baz danych oraz prowadzenie akcji telemarketingowych”


Najmocniejszymi stronami szkolenia były przedstawienie filozofii, praktyczne porady, możliwość konsultacji po wprowadzeniu SCRUMA do organizacji.

Uczestnik szkolenia “Scrum w Praktyce (z symulacją Scrum Droid)”


AKAT Usługi Doradcze jest firmą skoncentrowaną na kliencie i na jego zadowoleniu, a realizowane przez nią szkolenia są dostosowywane do realnych potrzeb, co stanowi główny powód naszego zadowolenia. Oba szkolenia okazały się bardzo przydatne w naszej firmie i z całą pewnością, uzyskana wiedza i umiejętności będą generowały dalsze korzyści.

Przedstawiciel firmy, dla której zrealizowano szkolenia: “Automatyzacja marketingu. Warsztat praktyczny” oraz “Wykorzystanie mediów społecznościowych w marketingu i sprzedaży”

Zaufali nam

itxon.png
volkswagen.png
empirica .png
Architekci.png
sitech.png
Avenir Medical 1.jpg
Doti.png
COMPTA.png
Logbox.png
BabyMerc.png
bonduelle.png
schipolska.png
Czasnaherbate.png
spolem1.png
RCcloud.png
geo-sport.png
timecamp.png
medicus.png
Earp Integration.png
Świeże na talerze.png
semper.png
Julia.png
3play.png
vba.png
topus-logo.jpg
miastoprojekt.png
logo.png
Grafen Polska Sp. z o.o..png
red.png
atel.png
resulto sp. z o.o..png
hamilton.png
BEWA.png
mostostal.png
Sanden.jpg
GFcorp.png
gddkia.png
mitsubishi.png
dolnoslascy_pracodawcy.png
sensDx.png
GoldenLion.png
Spolem.png
oring.png
Comfort.png
szchipolska.png
PEG.png
Flexvision.png
IGES.png
epore.png
Logistik.png

SZYBKI KONTAKT

 
 
 

ODWIEDŹ NAS NA:

Logotyp Akat consulting