Szkolenia

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. 3-DNIOWY PRAKTYCZNY KURS PLANOWANIA I ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA


Dzień 1. 

 1. WPROWADZENIE - pojęcia podstawowe w zarządzaniu projektami (1,5 h)
  • Powitanie uczestników – zasady, przerwy, pytania, wzajemne poznanie się
  • Identyfikacja oczekiwań i doświadczenia uczestników
  • Przedstawienie głównych celów i agendy szkolenia
  • co to jest projekt?
  • trójkąt projektowy
  • projekt a inne aktywności (zadanie, proces)
  • rola projektów w organizacji
  • klasyfikacja projektów
 2. Metodyka zarządzania projektami (0,5 h)
  • metoda vs. standard zarządzania projektami
  • przegląd najważniejszych standardów i metodyk zarządzania projektami (PMBOK, PRINCE2, PCM, Łańcuch Krytyczny, APM, SCRUM) - podobieństwa i różnice
  • przykładowe definicje projektów w różnych metodykach
  • jaką metodę planowania i zarządzania projektem wybrać w zależności od rodzaju i wielkości projektu?
  • zasady certyfikacji w najważniejszych metodykach
 3. Cykl życia projektu: (1 h)
  • jak przejść od pomysłu do jego realizacji (lejek projektowy)
  • fazy planowania i realizacji projektu
  • narzędzia wykorzystywane w każdej z faz
 4. Przygotowanie projektu (1 h)
  • przygotowanie projektu „krok po kroku”
  • zagrożenia dla realizacji projektu wynikające z błędów planowania
  • najczęstsze błędy popełniane w procesie planowania i ich konsekwencje dla czasu realizacji projektu i jego budżetu
 5. Cel projektu (1 h)
  • zasady prawidłowej konstrukcji celu projektu (SMART/RUMAK)
  • wskaźniki i sposoby pomiaru stopnia realizacji celu
   • najczęstsze błędy występujące przy definiowaniu celu i ich konsekwencje dla dalszych etapów prac nad projektem
 6. Określenie zakresu projektu – zadania i oczekiwane rezultaty (3 h)
  • efekty projektu (produkt, rezultat, oddziaływanie)
  • czym jest zakres projektu
  • najczęstsze błędy popełniane na etapie planowania zakresu projektu i ich konsekwencje na etapie realizacji
  • Struktura Podziału Pracy (WBS) jako narzędzie do planowania zakresu projektu, zasady konstrukcji „krok po kroku”
  • wykorzystanie WBS na etapie realizacji projektu


Dzień 2. 

 1. Określenie czasu trwania projektu (4 h)
  • najczęstsze błędy popełniane na etapie harmonogramowania
  • sieć projektu (PERT) jako narzędzie wstępne do harmonogramowania - zasady tworzenia „krok po kroku”
  • warsztat - budowa sieci PERT
  • ścieżka krytyczna w projekcie
  • łańcuch krytyczny
  • harmonogram Ganta
 2. Ryzyko – wymagania, przeglądy, rejestry (1,5 h)
  • analiza ryzyk w projekcie
  • ryzyko w projekcie (szanse i zagrożenia)
  • analiza ryzyka z wykorzystaniem sieci projektu (PERT)
  • możliwe rodzaje działań związanych ze zidentyfikowanymi ryzykami
  • aktualizacja harmonogramu projektu o działania zapobiegawcze i minimalizujące efekty występujących ryzyk
  • techniki monitowania ryzyk
 3. Zasoby projektu, w tym budżet projektu (2,5 h)
  • rodzaje zasobów wykorzystywanych w projektach
  • najczęstsze błędy na etapie budżetowania projektu i ich konsekwencje
  • techniki estymacji kosztów
   • łańcuch krytyczny jako narzędzie aktualizacji ścieżki krytycznej z uwzględnianiem dostępności zasobów


Dzień 3. 

 1. Inicjowanie projektu (0,5 h)
 2. Organizacja i środowisko projektu (1 h)
  • środowisko wewnętrzne i zewnętrzne projektu
  • interesariusze projektu, ich rodzaje i możliwy wpływ na projekt
  • narzędzie do analizy interesariuszy projektu
 3. Konstruowanie zespołu projektowego (2,5 h)
  • role w zespole
  • diagnoza preferowanych ról w zespole - narzędzia do diagnozy silnych i słabych stron pracowników
  • techniki wykorzystania różnorodności zespołu dla zwiększenia jego efektywności
  • etapy rozwoju zespołu projektowego
 4. Zarządzanie zespołem projektowym – rola kierownika projektu (1,5 h)
  • kierownik projektu a przywódca/lider zespołu
  • 5 poziomów przywództwa wg Johna C. Maxwella
  • 21 niezaprzeczalnych praw przywództwa wg Johna C. Maxwella
  • zasady skutecznej komunikacji z pracownikami (jak skutecznie delegować zadania, i dawać informację zwrotną -nagradzać i karać)
  • autodiagnoza manadżera dot. jego preferowanego stylu zarządzania
  • zasady przywództwa sytuacyjnego
  • rozwiązywanie konfliktów
 5. Monitorowanie i kontrola projektu (0,5)
 6. Zarządzanie jakością oraz czasem w projekcie (1 h)
 7. Zamykanie projektu (0,5 h)
 8. ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA – PODSUMOWANIE. (0,5 h)
  • Podsumowanie zagadnień dot. planowania i zarządzania projektami
  • Rozdanie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu
   • W trakcie zajęćzastosowane będą różnorodne formy i narzędzia edukacyjne, w tym:
    • mini wykład, połączony z prezentacją multimedialną
    • analiza materiałów video
    • praca indywidualna nad wybranymi zagadnieniami
    • zajęcia warsztatowe w grupach
    • studium przypadków
    • symulacje i gry szkoleniowe
    • dyskusjeCZYTAJ WIĘCEJ

CELE


na poziomie wiedzy:

Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu:

 

 • metodyk i standardów zarządzania projektami
 • narzędzi zwiększających jakość planowania projektu i jego realizacji
 • funkcjonowania zespołu i kierowania nim.

 

na poziomie umiejętności:

Podniesienie praktycznych umiejętności z zakresu:

 • właściwego planowania i zarządzania realizacją projektu,
 • prawidłowego wykorzystywania narzędzi ułatwiających planowanie i zarządzanie projektem
 • skutecznej komunikacji w zespole, pomiędzy zespołem a kierownikiem projektu oraz pomiędzy zespołem realizującym projekt a jego indosariuszami
 • wykorzystania narzędzie zwiększających efektywność zespołów projektowych

 

na poziomie kompetencji społecznych:

Wyrobienie bądź wzmocnienie m.in. następujących postaw:

 

 • systemowego podejścia do planowania i zarządzania projektami,
 • identyfikacji i eliminacji zachowań indywidualnych i grupowych, które destrukcyjnie wpływają na efektywność pracy i realizowanych projektów przez ich wydłużenie oraz zwiększenie kosztów,
 • skutecznej komunikacji i porozumiewania się, w tym uważnego słuchania współpracowników i innych interesariuszy projektu.
CZYTAJ WIĘCEJ

INFORMACJE ORGANIZACYJNE


Oferujemy organizację tego szkolenia z możliwością dostosowanie zakresu oraz czasu usługi do oczekiwań Klienta. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

CZYTAJ WIĘCEJ
Dla kogo

Dla kogo?

Osoby pracujące metodą projektową / chcące rozwijać swoją wiedzę z tego zakresu
Trener

Trener

Tomasz Kurek
Efekty

Miejsce i Termin

prosimy o kontakt - -
Cena

Cena

prosimy o kontakt

Zapisz się na szkolenie

 
 
 

JESTEŚMY CERTYFIKOWANĄ INSTYTUCJĄ SZKOLENIOWĄ

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

POSIADAMY CERTYFIKAT
POSIADAMY AKREDYTACJE PARP

Najmocniejszą stroną szkolenia były jego praktyczne aspekty oraz możliwość zastosowania nabytej wiedzy w pracy.

Uczestnik szkolenia “Kierownik-Lider-Przywódca. 2- dniowe warsztaty praktyczne z zakresu efektywnego zarządzania zespołem”


Najmocniejszą stroną szkolenia był prowadzący p. Rafał Błachowski, który przekazał nam ogrom wiedzy. Trener jest niesamowitym profesjonalistą i człowiekiem z pasją.

Uczestnik szkolenia “Profesjonalna obsługa klienta i sprzedaż z wykorzystywaniem telefonu. Warsztaty praktyczne z wykorzystywaniem nagrań audio”


Szkolenie odbyło się w dobrej atmosferze, a prowadzący był bardzo otwarty.

Uczestnik szkolenia “Automatyzacja marketingu - 2- dniowe warsztaty praktyczne”


Szkolenie zawierało praktyczne ćwiczenia-warsztaty, kontakt z kamerą oraz pracę na przykładach, a nie na pokazie slajdów.

Uczestnik szkolenia “Skuteczne techniki sprzedaży”


Najmocniejszymi stronami szkolenia były dynamika, praktyczne przykłady, warsztatowa forma wykładów.

Uczestnik szkolenia “Zarządzanie projektami metodą łańcucha krytycznego oraz wykorzystywanie narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie projektami i procesami w firmie”


Cenną stroną szkolenia był bardzo dobry przekaz wiedzy oraz różnorodność zastosowanych metod pracy.

Uczestnik szkolenia “Warsztat doradczy w miejscu pracy doskonalący standardy obsługi klienta i technik aktywnej sprzedaży”


Najmocniejszą stroną szkolenia było przedstawienie możliwości, jakie daje internet w sprzedaży i obsłudze klienta.

Uczestnik szkolenia “Wykorzystanie automatycznego marketingu w rozwoju sprzedaży firmy”


Najlepszym elementem szkolenia było położenie nacisku na praktykę sprzedaży.

Uczestnik szkolenia “Efektywne tworzenie baz danych oraz prowadzenie akcji telemarketingowych”


Najmocniejszymi stronami szkolenia były przedstawienie filozofii, praktyczne porady, możliwość konsultacji po wprowadzeniu SCRUMA do organizacji.

Uczestnik szkolenia “Scrum w Praktyce (z symulacją Scrum Droid)”


AKAT Usługi Doradcze jest firmą skoncentrowaną na kliencie i na jego zadowoleniu, a realizowane przez nią szkolenia są dostosowywane do realnych potrzeb, co stanowi główny powód naszego zadowolenia. Oba szkolenia okazały się bardzo przydatne w naszej firmie i z całą pewnością, uzyskana wiedza i umiejętności będą generowały dalsze korzyści.

Przedstawiciel firmy, dla której zrealizowano szkolenia: “Automatyzacja marketingu. Warsztat praktyczny” oraz “Wykorzystanie mediów społecznościowych w marketingu i sprzedaży”

Zaufali nam

miastoprojekt.png
atel.png
logo.png
PEG.png
S_CC_81wiez_CC_87e_20na_20talerze.png
sitech.png
bonduelle.png
dolnoslascy_pracodawcy.png
Architekci.png
geo-sport.png
topus-logo.jpg
Grafen.png
timecamp.png
3play.png
semper.png
BabyMerc.png
RCcloud.png
spolem1.png
empirica.png
Logistik.png
medicus.png
epore.png
red.png
BEWA.png
volkswagen.png
Czasnaherbate.png
COMPTA.png
oring.png
Spolem.png
GFcorp.png
Sanden.jpg
resulto-sp-z-o-o.png
Earp-Integration.png
topus-logo.png
szchipolska.png
Swieze-na-talerze.png
hamilton.png
mostostal.png
Comfort.png
Flexvision.png
GoldenLion.png
Logbox.png
IGES.png
Grafen Polska Sp. z o.o..png
Avenir-Medical-1.png
sensDx.png
Doti.png
mitsubishi.png
itxon.png
gddkia.png
vba.png
Sanden.png
Julia.png
schipolska.png

SZYBKI KONTAKT

 
 
 

ODWIEDŹ NAS NA:

Logotyp Akat consulting