Potrzebujesz szkolenia?

Wypełnij formularz!

Szybki kontakt

Zadzwoń już teraz!

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami
ZPI1z
Szkolenie dedykowaneZPI1z
stacjonarne
zarządzanie projektami

Właściciele firm, przedsiębiorcy, menedżerowie odpowiedzialni za prowadzenie projektów w firmie, kierownicy projektów, przyszli kierownicy projektów. Wszyscy zainteresowani tematem zarządzania projektami i zestawem dobrych praktyk w tym obszarze.

Informacje
organizacyjne

Liczba dni szkolenia:
2 dni
Liczba godzin szkolenia:
16 godzin
Miejsce szkolenia:
do uzgodnienia, zgodnie z preferencjami Klienta

Program szkolenia

Poznaj harmonogram szkolenia:

1. Wprowadzenie

 • identyfikacja oczekiwań i doświadczenia
 • trójkąt projektowy
 • projekt, a inne aktywności (zadanie, proces)
 • rola projektów w organizacji
 • klasyfikacja projektów


2. Metodyka zarządzania projektami

 • metoda vs. standard zarządzania projektami
 • przegląd najważniejszych standardów i metodyk zarządzania projektami
 • jaką metodę planowania i zarządzania projektem wybrać w zależności od rodzaju i wielkości projektu?


3. Przygotowanie projektu – ćwiczenia praktyczne

 • przygotowanie projektu „krok po kroku”
 • zagrożenia dla realizacji projektu wynikające z błędów planowania
 • najczęstsze błędy popełniane w procesie planowania i ich konsekwencje dla czasu realizacji projektu i jego budżetu


4. Cel i zakresu projektu – zadania i oczekiwane rezultaty – warsztat praktyczny

 • zasady prawidłowej konstrukcji celu projektu (SMART/RUMAK)
 • wskaźniki i sposoby pomiaru stopnia realizacji celu
 • najczęstsze błędy występujące przy definiowaniu celu i ich konsekwencje dla dalszych etapów prac nad projektem
 • efekty projektu (produkt, rezultat, oddziaływanie)
 • najczęstsze błędy popełniane na etapie planowania zakresu projektu i ich konsekwencje na etapie realizacji
 • Struktura Podziału Pracy (WBS) jako narzędzie do planowania zakresu projektu, zasady konstrukcji „krok po kroku”
 • wykorzystanie WBS na etapie realizacji projektu
 • analiza ryzyk w projekcie i techniki ich monitowania

5. Zasoby projektu (w tym budżet projektu)

 • rodzaje zasobów wykorzystywanych w projektach
 • najczęstsze błędy na etapie budżetowania projektu i ich konsekwencje
 • techniki estymacji kosztów
 • łańcuch krytyczny jako narzędzie aktualizacji ścieżki krytycznej z uwzględnianiem dostępności zasobów


6. Konstruowanie zespołu projektowego i zarządzanie zespołem projektowym – ćwiczenia praktyczne

 • diagnoza preferowanych ról w zespole – narzędzia do diagnozy silnych i słabych stron pracowników
 • techniki wykorzystania różnorodności zespołu dla zwiększenia jego efektywności etapy rozwoju zespołu projektowego


7. Monitorowanie i kontrola projektu, zarządzanie jakością oraz czasem w projekcie. Zamykanie projektu

Korzyści ze szkolenia

Dzięki szkoleniu Uczestnik nabędzie istotne kompetencje w zakresie sprawnego i skutecznego zarządzania projektami - takie jak:

 • zarządzanie projektami o określonym budżecie, jakości i czasie
 • dobieranie właściwej metodologii zarządzania projektem
 • identyfikowanie procesów w organizacji
 • przeprowadzanie analizy wybranego projektu
 • planowanie procesu kontroli i wyciągania z niej wniosków
 • wprowadzanie systemowych zmian w procesach
 • wykorzystywanie narzędzi ICT i oprogramowania wspierającego proces zarządzania projektami

Zainteresowany szkoleniem?


Wypełnij krótki formularz - nasz Specjalista ds. Szkoleń skontaktuje się z Państwem, by ustalić szczegóły.

1
Dane firmy
2
Zakres szkoleń
3
Zgody
Nazwa firmy *
NIP *
Osoba kontaktowa *
Numer telefonu *
E-mail *
Czy mają już Państwo wybrany temat/tematy szkoleń? *
Obszary szkoleń, którym są Państwo zainteresowani *
Inne obszary szkoleń *
Jaka jest grupa docelowa szkolenia? Kto będzie uczestnikiem? *
Jaką formą szkolenia są Państwo zainteresowani? *
Gdzie chcieliby państwo odbyć szkolenie stacjonarne? *
Proszę podać adres *
Ile dni szkoleniowych
Państwa interesuje
Ilu pracowników chcieliby Państwo oddelegować na szkolenie?
Kiedy chcieliby Państwo rozpocząć szkolenie?
*
Chcielibyście nam coś jeszcze przekazać - to jest to miejsce - piszcie śmiało!
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
Zgoda na otrzymywanie połączeń głosowych *
Zgoda na otrzymywanie wiadomości elektronicznych *

Kim jesteśmy

Jesteśmy firmą szkoleniowo-doradczą z kilkunastoletnim doświadczeniem.

4.8/5

Zaufali nam

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies,
zgodnie z Polityką prywatności.